Styrelsemöte #9 2021-10-20

Datum: 2021-10-20 19:30

Plats: Online

Närvarande:

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades TT:MM.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

X valdes till mötesordförande och Y till mötessekreterare.

4. Rapport från sysadmingruppen

6. Beslut om att stänga PayPal och kommunicera externt

7. Beslut om att öppna konto vid Stripe och kommunicera externt

8. Beslut om att öppna konto vid Patreon.com

9. Beslut om att öppna konto vid OpenCollective.com

10. Beslut om att öppna konto vid LiberaPay.com

11. Beslut om att öppna konto vid Comradery.co

12. Förslag om att starta Pixelfed som medlemsprojekt och medlemsförmån inkl.test av extern EU-hosting

13. Övriga frågor

14. Nästa möte

24 november kl 19.30, ansvarig är X.

13. Mötets avslutande

Mötet avslutas TT:MM.