Styrelsemöte #10 2021-10-20

Datum: 2021-10-20 19:30

Plats: Online

Närvarande: Elenor, Mattias, Johan, Patrik, Tobias, 3 medlemmar

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades 19:35.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Mattias valdes till mötesordförande och Elenor till mötessekreterare.

4. Rapport från sysadmingruppen

Rapport från sysadmingruppens webbdivision Pontus och Jonarvid har tagit på sig ansvaret för att föra över webbarna till en ny server. Elias har satt upp och gett oss tilgång till servern, med varsitt konto med admin-behörighet. Planen är att sätta upp en docker-container för respektive wordpress, wiki och databas. Jonarvid ansvarar för det. Vi använder docker-compose. Då kan vi lätt versionshantera hela setupen. När containrar för wordpress och mysql är uppe, sätter Pontus upp en kopia av webben. Ponts och Jonarvid hjälps åt med exporten från den nuvarande servern. Vi behöver behörighet att komma åt den. I steg två tar vi wikin. När vi är klara och konstaterat att allt funkar som det ska, kan vi peka om dns:en till den. Vi ska vara noga med att dokumentera hur allt fungerar, så att en ny person lätt kan sätta sig in i hur det fungerar.

Fråga om routrarna är lösta?

De är införskaffade. Tidpunkt ska hittas för att ställas in i hallar.

Fråga om gamla adresser för att donera Bitcoins:

Ta bort adresserna, på hemsida samt i tor-relä sammanhang.

6. Beslut om att stänga PayPal och kommunicera externt

DFRI kan påverkas negativt av att ha ett PayPal-konto efter uppmärksammande på epost-listan.

Diskussion om DFRI ska stänga ner eller ha kvar PayPal-konto. Beslutet i nuläget är att ta bort adressen på hemsidan.

I övrigt ska/kan en strategi och specifika projekt kopplas till doneringskanaler om DFRI ska öppna fler kanaler.

7. Hantering av ekonomi

Postboxen är stängd. Diskussion med posten att öppna samma eller en ny postbox samt betalning av faktura är gjord. Ekonomiansvarig ska kontakta de inom kort för att säkerställa att postboxen öppnas.

DFRI är nämnda i ett testamente, och ekonomiansvarig ska undersöka möjligheten att ta emot summan, 50 000 SEK, kontant.

8. Övriga frågor

Hur går det med medlemshanteringen/registret?

Överföringen av medlemssystemet har inte hänt som planerat. Ekonomigruppen är ansvarig. Mattias ska försöka nå tidigare styrelsemedlem angående medlemssystemet.

Uppdatering från EDRi

Amnesty International är nu observatör I EDRi.

Möte med MyData Sverige

En medlem uppdaterade om ett möte med MyData angående e-legitimation projektet, en sammanfattning kommer till den e post-listan specifikt för projektet.

Informera valberedningen om börja fundera på förslag för styrelsen till årsmötet nästa år.

Mattias skickar ett mail till dom.

Kommer DFRI-styrelsen och medlemmar träffas i köttet?

Mötet pratade om att årsmötet kan vara fysiskt. Troligtvis i Stockholm.

9. Nästa möte

24 november kl 19.30, ansvarig är Elenor.

10. Mötets avslutande

Mötet avslutas 20:21.