#3 – 20130412#3 – 20130412

Möte DFRI#3 2013
Styrelsemöte DFRI 2013-04-12 17:00 @ TUG
Närvarande: Linus Nordberg, Andreas Jonsson, Johan Nilsson, Anna Månsson, Alexander Rydekull, Hanna Larsson
Vid protokollet: Andreas Jonsson

 1. Mötet öppnas
  Johan öppnar mötet
 2. Val av sekreterare för mötet
  Andreas väljs till sekreterare
 3. Ekonomiskt läge
  • 32 till 35 personer har betalat medlemsavgift för 2013.
  • Deklarationen – Johan tar tag i deklarationen
 4. Creeper
  Vill vi drifta Creeper?
  Vi har fått frågan om att drifta Creeper, då Creeper lider av att administratören inte har tid att uppdatera ip-blocken bla. Fördelarna är att fler har insyn i creeper. Nackdelarna är att det är en stor dubbelmoral är att låta ändamålen helga medlen.
  Frågan får vila tills Patrik är här, samt att mer underlag kommer in.
 5. Uppdatering av https://dfri.se/index.html (Linus)
  Bakgrund –Andreas uppdaterad index utan att informera resten av styrelsen.
  Då förstasidan innehåller viktig information så som syfte och mål som återspeglas i stadgarna bör inga ändringar ske utan att detta först kommuniceras och att någon form av konsensus nås.
 6. Publicering av mötesprotokoll (Linus)
  Protokollen kommer inte ut tillräckligt snabbt både till medlemmarna från tex årsmötetoch från styrelsemöten. Den som har skrivit protokollet får ansvar att lägga upp på webbsidan. Sekereteraren ansvarar för att lägga upp protokollet och maila ut länk, och övriga har tre dagar på sig att kommentera och förändra.
  Protokollet finns på listan, och ska bara läggas upp webben. Hanna ser till att lägga upp årsmötetsprotokollet på websidan.
 7. 255 bryggor i 10 veckor (Johan)
  Alexander ska titta på att sätta upp bryggor, men vågar inte lova något. Dessa ska köras på en donerad koppling som går ut sista nätet.
 8. Cookies (Andreas)
  Andreas ska maila ut knappen, för input. Text måste skrivas klart på dfri:s webbsida. Andreas ska också maila ut texten.
 9. Uppföljning från föregående möten
  • Uppdatering av styrelsens sammansättning till berörda parter (Pawal)
  • Gör en enkät och skicka ut på listan –vilka tjänster vill våramedlemmar ha? (Pawal).
  • Sparka igång IPV6 bryggor (Andreas).
   Inget genomfört på den här punkten
  • Lägg upp PayPal texten (Andreas).
   Texten finns. Andreas har uppdaterat websidan.
  • Text om DFRI:s Tor-mål ut på hemsidan (Linus).
   Linus skriver klart texten och lägger ut imorgon (26/2). Texten är skriven men
  • Vi skriver till Georg om JonDonym. (Linus)
   Georg kommer eventuellt tillbaka och presenterar JonDonym.
  • Router och dator till en ny site för 20 000:-(NOC)
   NOC har inte kommit till beslut ännu, så punkten vilar.
  • Hanna ska skriva en snäll text som påminner om medlemsavgifter. (Hanna)
   Hanna har skrivit den snälla texten, och mailat den till Linus. Påminnelsemailet har även gått ut.
  • Kolla efter lite schyssta wp-teman till hemsidan. (Hanna)
   Hanna har kollat och mailat ut, men ingen feedback har återkommit.Önskan finns om testsite för att kunna titta på teman innan man publicerar. Temat kostar runt 300kr. Ett problem med att köpa ett tema är att vi inte kan köra Creative Commons, tex. Styrelsen kollar på temat och kommer med feedback, och hanna kollar att det är lämpligt för användning i DFRI:s infrastruktur.
  • Konfigurera hemsidan och installera ett tema. (Alexander och Andreas)
   Alexander har installerat och fixat en hemsida med tema. <3
  • Från årsmötet ”Föreningen ska aktivt söka projektmedel.”
   Maila listan för att få tips var man kan söka efter projektmedel. Denna punkt är återkommande. Linda mailar.
  • Från årsmötet ”Nästa styrelse ska omformulera det där med ”rika”, och lägga till något om valfritt belopp. Uppdaterat texten något. Om fler åsikter finns står det fritt att maila ut textförslag.
 10. Val av ordförande för nästa möte
  Alexander anmäler sig frivilligt förutsatt att det inte är första halvan av maj.
 11. Tid och plats för nästa möte
  Alexander skickar ut en doodle. Samtliga ska ha svarat senast måndag.
 12. Övriga frågor
  Linda tycker att det är dags att göra ett nytt nyhetsbrev, och Linda vill ha feedback för vad det ska stå. Resten av styrelsen ska maila till och med måndag.
 13. Mötet avslutas

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.