Styrelsemöte #4 2019-??-??

Datum och tid: 2019-??-?? 18:30
Plats: Cyberrymden (Mumble)
Närvarande:

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

3. Ekonomiskt läge och medlemsantal

4. Rapport från sysadmingruppen

5. Demonstration mot uppladdningsfilter 23/3

6. Integritetshäng 24/3

7. EDRi:s årsmöte

8. Mötesformer

9. Nästa styrelsemöte

10. Övriga frågor

11. Mötets avslutande