Styrelsemöte #4 2019-04-17

Datum och tid: 2019-04-17 18:30
Plats: Stockholm
Närvarande: Gitta (per telefon), Johan, Julien, Linus, Mattias, Olof, Patrik, Peter, Sus samt en gäst.

1. Mötets öppnande

Mötet öppnas 18.34.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Julien väljs till mötesordförande och Patrik till sekreterare.

3. Ekonomiskt läge och medlemsantal

Vi har ekonomi så att vi klarar oss i två år till, och antalet medlemmar ligger runt 70.

4. Rapport från sysadmingruppen

Inte mycket görs just nu. Under sommaren kommer datorer att flyttas från en datorhall till en annan.

5. Demonstration mot uppladdningsfilter 23/3

Ett par medlemmar var på plats vid demonstrationen. Den nya upphovsrättslagen röstades dock igenom i EU, men Sverige röstade nej. Vi diskuterade lite kring hur vi ska jobba framöver när det här ska implementeras i svensk lag. Vi kan diskutera mer under evenemanget Internet of Humans den 11:e maj.

6. Integritetshäng 24/3

Lite olika aktiviteter som Tor-workshop, smink mot ansiktsigenkänning och hur man skyddar sin webbsurf. 15-20 personer kom dit, en hel del nya ansikten.

7. EDRi:s årsmöte

Peter var på EDRi:s årsmöte i London och knöt kontakter med andra medlemsföreningar. Inte jättemycket diskussioner på plats, de flesta diskussioner kring frågorna har skett innan mötet, så de flesta frågor gick igenom utan diskussion.

8. Mötesformer

Förra planerade styrelsemötet blev inte av då mötet inte var beslutsmässigt (för få närvarande). Vi diskuterade kort hur detta kan undvikas igen.

9. Nästa styrelsemöte

Kommande möten är planerade för i år: 28:e maj kl 18.00, 11:e juni kl 18.00, 3:e september kl 18.00, 1:a oktober kl 18.00, 5:e november kl 18.00, och 11:e december kl 18.00. Mattias ansvarar för mötet den 28:e maj.

10. Övriga frågor

Mötet diskuterade informationsspridning till bl.a. tidningsredaktioner om källskydd och kryptering.

Vi diskuterade även datalagring, samarbeten och vad man kan göra. DFRI planerar en workshop om detta.

Styrelsen beslutar enhälligt att skriva under stöduttalandet för Ola Bini på freeolabini.org. Linus ansvarar för att ta fram en text som DFRI själva publicerar, beslut om denna text tas senare per e-post

11. Mötets avslutande

Mötet avslutades 21:01.

Bilaga till protokollet

Brev till stöd för Ola Binis frigivande

Ola Bini är utvecklare, inte brottsling

Som tekniker, utvecklare av fri och öppen programvara och som individer och organisationer som arbetar med att skydda säkerheten på internet, protesterar vi starkt mot det olagliga frihetsberövandet av Ola Bini i Ecuador. Ola är expert på IT-säkerhet, privacy-konsult, utvecklare av fri programvara och förespråkare för digitala rättigheter. Vi ser häktningen av Ola som godtycklig och som en attack mot oss alla.

Ola greps på flygplatsen i Quito den 11 april och hindrades att gå ombord på ett plan till Japan. Hans grundläggande rättigheter har kränkts: han informerades inte om anklagelserna mot honom och han fick inte heller tolkning till svenska. Vidare kvarhölls han olagligt utan möjlighet att kommunicera med det svenska konsulatet, vilket är ett uppenbart åsidosättande av Ecuadors konstitution.

Först efter 17 timmar fick han juridisk hjälp och 30 timmar efter att han gripits beordrade en domare att han skulle häktas i 90 dagar i väntan på domstolsförhandlingar. Alla argument från försvaret avfärdades och polis och åklagare presenterade högst tvivelaktig bevisning mot honom. Fotografier av Olas utrustning, böcker och till och med klistermärken publicerades på polisens Twitter-konto.

Efter gripandet anklagade María Paula Romo, Ecuadors inrikesminister, Ola för att samarbeta med tidigare regeringstjänstemän för att destabilisera den nuvarande regeringen. Hon berättade för BBC att Ola hade besökt Julian Assange många gånger genom åren. Bara ett par dagar innan hade hon hållit en presskonferens där hon hävdat att ryska hackers, och en person nära WikiLeaks, bodde i Ecuador.

Ola Bini är expert på IT-säkerhet och privacy-konsult inom fri och öppen programvara, och en förespråkare av digitala rättigheter. Han är svensk och har med giltigt tillstånd i sex år bott i Ecuador, ett land som han älskar och där han har skapat sig ett liv. Ola har varit mjukvaruutvecklare i hela sitt liv och började programmera redan som åttaåring. Han är en framstående bidragsgivare till en lång rad av projekt, bland andra OTRv4 och JRuby, och medlem av den rådgivande panelen för det europeiska flaggskeppsprojektet DECODE (anslag 732546) för avancerad kryptografi och forskning inom ”privacy by design”. Hans fängslande påverkar detta viktiga arbete negativt.

Men inte minst, är Ola en älskvärd och omtänksam människa som har vigt sitt liv åt vad han tycker är rätt och riktigt. Han är en respekterad och viktig medlem av vår gemenskap. Han är en av oss. I flera år har vår gemenskap och vårt arbete förföljts, svärtats ned, och kriminaliserats. Olas fall visar hur sårbara och oskyddade vi är, hur lätt det är att bli en måltavla samt hur lätt det är för statliga aktörer att godtyckligt missbruka sin makt mot oss.

Ecuadors agerande mot Ola har stor påverkan på oss alla. Om medlemmar ur vår gemenskap offentligt framställs som spioner, hackers, hemliga konspiratörer och inkräktare, så riskerar vi alla att ses som en fara för samhället.

Därför måste vi höja våra röster och kräva att myndigheterna i Ecuador omedelbart släpper Ola Bini fri och lägger ner alla anklagelser mot honom.

Att försvara rättigheterna till personlig integritet är inte ett brott. Att försvara rätten till fri och öppen programvara är inget brott. Ola arbetar för allas vår frihet. Nu är det vår tur att arbeta för Olas frihet.

Vi vill att han ska vara i säkerhet, vi vill ha honom tillbaka och vi vill att han ska få sin frihet!

#FreeOlaBini