#8 – 20121119

Möte DFRI 2012 #8

Måndag 2012-11-19 18:30-20:00, Stockholm.

Närvarande: Andreas, Linus, Patrik

Sekreterare: Linus

Protokoll

 1. Öppning av mötetLinus förklarar mötet öppnat 18:33.
 2. Ekonomiskt läge (Linus)Tillgångar (enl. bokföring): 66094:- (-1500)

  Antal medlemmar: 39 (+-0)

  Avtal med TB på gång ger ökade kostnader med +1250 (inkl. moms) per månad.

 3. Nätläge (Linus)En fjärde sajt i Stockholm kommer upp i slutet av veckan.
 4. Uppföljning från förra mötet
  • Pawal ska prata med måns om hemsida (Pawal)Punkten kvarstår.
  • Sparka igång IPV6 bryggor.Punkten kvarstår. (Andreas)
  • Lägg upp PayPal texten (Andreas)Text finns, ej upplagd, punkten kvarstår.
  • Text om DFRI:s Tor-mål ut på hemsidan (Linus och Johan N)Utkast finns, punkten kvarstår. (Linus)
  • Flytta hemsidan från Sunets nät (Linus)Klart!
  • Pawal ska kolla med Telia om vi kan få köra på deras nät (pågår, haft lång dialog)Punkten kvarstår.
  • Gör en enkät och skicka ut på listan – vilka tjänster vill våra medlemmar ha? (Pawal)Mail, XMPP, Shell. Webhosting, VPN-tjänst. Är det även intressant att försöka driva dessa tjänster utan datalagring?

   Punkten kvarstår.

  • Word-press för DFRI:s förstasida, men även ha kvar wikin.Linus har satt upp en maskin. Punkten kvarstår. (Andreas)
  • Nya mål? Prata mer, arrangera saker?Vi skall vara med och arrangera Kryptoparty tillsammans med Sparvnästet den 12 februari 2013 med minst två pass: SSL och Tor.

   Ang. nya mål: se nedan.

  • Hur ska vi visa vad vi gör? Löpande uppföljning. Ta mötesprotokollen och gör till blogginlägg.Punkten kvarstår.
  • DFRI-trupp på 29C3 i Hamburg (December 2012).Andreas, Johan N, Linda, Robban, Tobbe och Linus klara; Pawal i startblocken
  • Vi ska maila ut på listan och fråga vad vi ska ha för mål för 2013.Linus gjorde ett trevande försök, fick ytterst lite respons.
 5. TU-rapportenAndreas har skrivit om ”tor-prestanda” och ”abusehantering”.

  Andreas har tagit på sig ytterligare en punkt — ”jmf med resten av nätet”.

  Linus tar punkterna ”utmaningar med att bygga nätet” och ”ipv6 och tor”.

  Övriga punkter: ”trafikgrafer”, ”exit-policy och motivering” och ”erfarenhet av att drifta alfa-versioner av tor”, ”vad händer i andra halvan av projektet?”.

  15 december är det lämning. Hanna behöver ha allt material den 8 december!

  Detta är en halvtidsrapport. Vi skall inte ”taktikspara” på något intressant till slutrapporten.

 6. BBG-pengar för exits?(För förklaring se protokoll 2012 #5.)

  Vi skall börja med att anmäla 2×100 Mbps. (Linus)

 7. Långsiktiga målHar vi folk som skulle vilja satsa hårdare på policyfrågor? Prata med folk, f.a. Hanna och Linda, under november och december.

  Vi skall behålla tekniksidan och utöka den. Den utgör basen för resten av vår verksamhet.

  Vill vi driva utvecklingsprojekt också? Om man tittar på idésidan på wikin så är svaret uppenbarligen ja.

 8. EDRi GASker 23-24 februari eller 2-3 mars 2013 i Bryssel. Vi borde skicka någon ur styrelsen. Skall vi betala resa och uppehälle? Budget 2000-3500 kr. Mötet anser att det hänger på om vi bestämmer oss för att satsa mer på policyfrågor eller inte.
 9. Övriga frågor
  • Vi vill hjälpa till med at4am (automatic tracking for amendments) men är tveksamma till om datat som behövs har en chans att bli öppen, om inte så är det mycket arbete för lite belöning.
 10. Tid och plats för nästa möteCCC i Hamburg 27-30 dec för dom som är där.

  Nästa efter det blir någon gång i januari.

 11. Mötet avslutas20:03

Möte DFRI 2012 #8

Måndag 2012-11-19 18:30-20:00, Stockholm.

Närvarande: Andreas, Linus, Patrik

Sekreterare: Linus

Protokoll

 1. Öppning av mötetLinus förklarar mötet öppnat 18:33.
 2. Ekonomiskt läge (Linus)Tillgångar (enl. bokföring): 66094:- (-1500)Antal medlemmar: 39 (+-0)

  Avtal med TB på gång ger ökade kostnader med +1250 (inkl. moms) per månad.

 3. Nätläge (Linus)En fjärde sajt i Stockholm kommer upp i slutet av veckan.
 4. Uppföljning från förra mötet
  • Pawal ska prata med måns om hemsida (Pawal)Punkten kvarstår.
  • Sparka igång IPV6 bryggor.Punkten kvarstår. (Andreas)
  • Lägg upp PayPal texten (Andreas)Text finns, ej upplagd, punkten kvarstår.
  • Text om DFRI:s Tor-mål ut på hemsidan (Linus och Johan N)Utkast finns, punkten kvarstår. (Linus)
  • Flytta hemsidan från Sunets nät (Linus)Klart!
  • Pawal ska kolla med Telia om vi kan få köra på deras nät (pågår, haft lång dialog)Punkten kvarstår.
  • Gör en enkät och skicka ut på listan – vilka tjänster vill våra medlemmar ha? (Pawal)Mail, XMPP, Shell. Webhosting, VPN-tjänst. Är det även intressant att försöka driva dessa tjänster utan datalagring?Punkten kvarstår.
  • Word-press för DFRI:s förstasida, men även ha kvar wikin.Linus har satt upp en maskin. Punkten kvarstår. (Andreas)
  • Nya mål? Prata mer, arrangera saker?Vi skall vara med och arrangera Kryptoparty tillsammans med Sparvnästet den 12 februari 2013 med minst två pass: SSL och Tor.Ang. nya mål: se nedan.
  • Hur ska vi visa vad vi gör? Löpande uppföljning. Ta mötesprotokollen och gör till blogginlägg.Punkten kvarstår.
  • DFRI-trupp på 29C3 i Hamburg (December 2012).Andreas, Johan N, Linda, Robban, Tobbe och Linus klara; Pawal i startblocken
  • Vi ska maila ut på listan och fråga vad vi ska ha för mål för 2013.Linus gjorde ett trevande försök, fick ytterst lite respons.
 5. TU-rapportenAndreas har skrivit om ”tor-prestanda” och ”abusehantering”.Andreas har tagit på sig ytterligare en punkt — ”jmf med resten av nätet”.

  Linus tar punkterna ”utmaningar med att bygga nätet” och ”ipv6 och tor”.

  Övriga punkter: ”trafikgrafer”, ”exit-policy och motivering” och ”erfarenhet av att drifta alfa-versioner av tor”, ”vad händer i andra halvan av projektet?”.

  15 december är det lämning. Hanna behöver ha allt material den 8 december!

  Detta är en halvtidsrapport. Vi skall inte ”taktikspara” på något intressant till slutrapporten.

 6. BBG-pengar för exits?(För förklaring se protokoll 2012 #5.)Vi skall börja med att anmäla 2×100 Mbps. (Linus)
 7. Långsiktiga målHar vi folk som skulle vilja satsa hårdare på policyfrågor? Prata med folk, f.a. Hanna och Linda, under november och december.Vi skall behålla tekniksidan och utöka den. Den utgör basen för resten av vår verksamhet.

  Vill vi driva utvecklingsprojekt också? Om man tittar på idésidan på wikin så är svaret uppenbarligen ja.

 8. EDRi GASker 23-24 februari eller 2-3 mars 2013 i Bryssel. Vi borde skicka någon ur styrelsen. Skall vi betala resa och uppehälle? Budget 2000-3500 kr. Mötet anser att det hänger på om vi bestämmer oss för att satsa mer på policyfrågor eller inte.
 9. Övriga frågor
  • Vi vill hjälpa till med at4am (automatic tracking for amendments) men är tveksamma till om datat som behövs har en chans att bli öppen, om inte så är det mycket arbete för lite belöning.
 10. Tid och plats för nästa möteCCC i Hamburg 27-30 dec för dom som är där.Nästa efter det blir någon gång i januari.
 11. Mötet avslutas20:03