Styrelsemöte #4 2020-05-11

Datum: 2020-05-11 17:30
Plats: Internet
Närvarande: Johan, Julien, Linus, Mattias, Patrik, Peter, Sus och en annan medlem.

1. Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat 17:34.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Mötet väljer Johan till mötesordförande.
Mötet väljer Peter till mötessekreterare.

3. Ekonomiskt läge och medlemsantal

Den invanda frasen med att ”vi har pengar som, med nuvarande takt, räcker i minst två år till” känns tjatig. I fortsättningen kommer kassören bara rapportera det ekonomiska läget om detta läge blir oroväckande. Medlemsantal är nu 76.

Fenomenal återhämtning av medlemsantalet

4. Utåtriktad verksamhet

Mattias besvarade en intervjuförfrågan och deltog också i en intervju för P3 Nyheter men inget har ännu hörts i radio från det. En annan intervjuförfrågan om att medverka i en dokumentär om ”contact tracing” hade kommit under dagen. Mattias ansvarar för att hantera även denna förfrågan.

5. Rapport från sysadmingruppen

Problem uppstod 2020-04-25 med webb, mejl och DNS. Oklart vad det berodde på men Linus löste problemen. Vi har fått en donation av två servrar som kommer tas i drift under våren.

6. Vinnova-projektet

Vår ansökan gick vidare genom de första gallringarna och vi intervjuades men ansökan avslogs till sist till förmån för andra projekt.

7. EDRi:s årsmöte

EDRi:s årsmöte den 25 april var planerat att hållas i Belgrad men gjordes om till ett digitalt möte. Peter representerade DFRI på mötet.

8. My data done right

Bits of Freedom (NL) har skapat ett verktyg som heter ”My Data Done Right”. Det är ett verktyg som underlättar för alla som vill utnyttja de rättigheter som finns i Dataskyddsförordningen (GDPR) för att hämta, radera, korrigera eller flytta sina personuppgifter.

Det är Bits of Freedom som sköter den tekniska plattformen men bakom projektet finns en koalition av samarbetspartner i olika länder. Förslaget är att DFRI ska bli den tolfte medlemmen i den koalitionen och ansvara för den svenska versionen. Sajten kommer lyfta fram DFRI och vår logga för alla svenska användare och kan fungera som en del i vårt kampanjarbete.

Styrelsen beslöt att ingå i MDDR-koalitionen. Peter ansvarar för översättning och vår del av projektet.

9. DFRI som plattform för medlemmars projekt

Mattias tar upp ett antal frågor om hur processen ser ut när medlemmar vill driva projekt med DFRI som plattform. Vad är fördelarna för medlemmar att driva projekt inom föreningen?

Efter lite diskussion beslutades att föreningen borde bli tydligare med att vi bland annat är just en plattform för medlemmars projekt och vilka grundläggande krav vi har på dessa projekt. Dessa bör inte vara för specifika eftersom varje projekt ändå måste beslutas av styrelsen. Mattias tillsammans med Sus skriver lite om detta på hemsidan.

10. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att behandla.

11. Ansvarig för nästa styrelsemöte

Mattias ansvarar för nästa möte den 8 juni 17:30-19:30. Om vädret tillåter blir det ett rimligt informellt möte utomhus där alla tar med sig egen mat för ett samkväm med både social gemenskap och distans.

Höstens möten sker 24 augusti (Linus ansvarar), 22 september, 20 oktober, 17 november och 15 december.

12. Mötets avslutande

Mötet förklaras avslutat 18:41.