[:sv]Styrelsemöte #4 2015[:]

[:sv]

Protokoll för DFRI:s styrelsemöte #4 2015

2015-04-20 18:30 i Stockholm

Närvarande

Närvarande: Linus, Patrik, Alexander, Johan, Linda + 2 medlemmar

Val av mötets ordförande

Linus Nordberg

Val av mötets sekreterare

Patrik Wallström

Ekonomiskt läge (Linus)

32 medlemmar – Linus kommer att gå igenom dessa och sköta om medlemsregistret.

Vi har nyligen ändrat så att man är medlem 365 dagar från betalningsdagen.

Vi har haft 82 medlemmar som mest, vi måste jobba på att få folk att förnya
sina medlemsskap. Linus föreslår ett arbetsmöte om medlemshantering.

Vi har tillräckligt mycket pengar för att klara ekonomin i 2,5 år med de utgifter
som vi planerar för just nu – se nästa punkt om ökningen av Tor-trafiken.

Den nya ordföranden och kassören får tillgång till bankdosor den här veckan.

Planerad ökning av Tor-trafik (Johan)

Årsmötet beslöt att öka trafiken. Vi har räknat på det, och den nya månadskostnaden blir 5625 kronor, upp från 2500 kr i månaden. Lite mer än en dubbling. Vi får för närvarande in priser från leverantörer.

Mötet beslutar om att öka trafiken enligt ovanstående. NOC upphandlar trafik utifrån detta beslut.

CryptoParty (linda)

Linda kollar med Konsthall C om vi kan vara där.

TTIP (emil)

Vision och långsiktiga mål (Patrik)

Styrelsen är intresserad av ett möte där vi diskuterar styrelsens strategi och långsiktiga mål, och hur vi ska ta oss dit. Ett första möte innan sommaren ska vi planera. Patrik skickar en förfrågan om datum. Så många ur styrelsen som möjligt ska kunna vara med, men vi bjuder in fler till mötet.

Övriga frågor

Vi skrev under ett EDRi-brev i en data protection-fråga. Vi har inte sett resultatet.

Vi borde ta upp beslut vi tagit utanför styrelsemötena på styrelsemöten. Mötets ordförande får på sig att ta upp detta.

Projekt och arbetsgrupper avrapporterar på styrelsemöten – vi borde ha en webbsida med aktiva projekt och arbetsgrupper. Varje aktivitet borde ha en ansvarig.

Vi har dessa pågående projekt och aktiviteter:

  • EDRi – Patrik pratar med Joel och Andreas om ansvarig
  • NOC – Johan avrapporterar på styrelsemötena
  • Webb – Vi hör med gruppen om vem som kan ansvara för denna, Linus kollar
  • AT4AM – Alex kollar med Joel
  • Cryptoparty – Linda
  • DFRIPi – Peter
  • TU-Stiftelsen, Tor-projektet – Alex frågar Hanna

Nästa möten (inkl. arbetsmöte)

Nästa arbetsmöte 20:e maj, kl 18.30 – sent. Linus samordnar lokal.

Nästa styrelsemöte 26:e maj, kl 18.30 – 19.30. Patrik håller i det.

Mötet avslutades 19.30.[:]

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.