Styrelsemöte #5 2020-06-08 (Inställt)

Datum: 2020-06-08 17:30
Plats: Humlegården

Det fanns inga formella frågor som var nödvändiga att ta upp på detta möte. Vi ägnade oss därför istället åt samkväm med både social gemenskap och distans. Protokoll fördes inte.