Styrelsemöte #5 2020-06-08

Datum: 2020-06-08 17:30
Plats:
Närvarande:

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

3. Ekonomiskt läge och medlemsantal

4. Utåtriktad verksamhet

5. Rapport från sysadmingruppen

6. Övriga frågor

7. Ansvarig för nästa styrelsemöte

8. Mötets avslutande