Styrelsemöte #7 2023-11-13

Föreningens namn: Föreningen för digitala fri- och rättigheter

Organisationsnummer tilldelat av skatteverket: 802461-0852

När: 13 november 2023 18.30 – 19.30

Var: Online

Närvarande styrelsemedlemmar:

Andreas, Börje, Mattias, Tobias

Övriga närvarande:

Peter

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades 18.54.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Mattias valdes till mötesordförande och Tobias till mötessekreterare.

3. Rapport från sysadmingruppen

Ingen närvarande och inget att uppdatera vad vi andra vet om.

4. Ekonomi

Inget spännande sedan sist. Dialog om att vår budget kring inköp av ny utrustning inte har rörts. Om inget görs så troligen en bra tanke att ha med det som förslag inför nästa års budget.

Kan även vara värt att lägga över delar av våra pengar åtminstone på sparkonto för att få ränta. Styrelsen ger uppdrag till Andreas och Mattias att titta på detta inför nästa möte.

5. Val av nya representanter till EDRi

Peter gav en introduktion till EDRi där DFRI är fullvärdiga medlemmar och har tre platser för representanter. Just nu är det Peter som är aktiv och två inaktiva. Börje och Cory är intresserade av att ta plats istället för de inaktiva. Styrelsen tog beslut för detta.

6. Övriga frågor

Ny styrelsemedlem har tillgång till postboxen.

Mattias visade lite kring pågående arbete på ny webb för föreningen.

Börje uppdaterade kring en till omgång av SamNet. Styrelsen är överens om att DFRI bör vara del av detta och ta del av kostnaden som senast i liknande omfattning. Återkommer vid senare möte med slutgiltiga siffror.

Andreas flaggar kring att det finns möjlighet att nörda ner sig om remissvar på SOU 2023:60. Känner man för att delta på det så kontakta Andreas. Deadline slutet av november.

7. Nästa möte

Nästa arbetsmöte är 11 december kl 18.30.19.30.

Nästa styrelsemöte är 8 januari kl 18.30-19.30.

8. Mötets avslutande

Mötet avslutades 19.30.