Styrelsemöte #7 2014

Tid

Mån 2014-09-29 18:30-20:00

Plats

.SE, Ringvägen 100

Närvarande

Emil, Linus, Andreas, Patrik + 6 medlemmar

Dagordning

1. Val av mötets ordförande

Linus

2. Val av mötets sekreterare

Patrik

3. Ekonomiskt läge

73 medlemmar och 79000 kr i kassan (nuvarande takt håller detta i 29 månader).

4. Uppföljning från föregående möte

– Profilkläder. Alex ska ta in offert.

– Ny TU-ansökan. Hanna

Hanna har nytt utkast till ytterligare en ansökan, ska vara färdigt i slutet av veckan.

– CryptoParty på Handelshögskolan. Linda

Nästa Cryptoparty är planerat till 30:e oktober på Handels. Alla är välkomna.

– DFRI behöver presentationsmaterial Hanna

– TU-rapporten Hanna

Rapporten är publicerad här: https://www.dfri.se/projekt/tor/rapport-om-dfris-tor-exit-drift-2012-2013/

– Blogginlägg om senaste cryptopartyt Linda

Publiceras samtidigt som vi publicerar info om nästa.

Snus vill eventuellt ordna ett seminarium i höst om filtrering på nätet Patrik

Inte aktuellt längre. Kanske i början på nästa år om det fortfarande finns intresse hos oss och Snus.

– Bitcoin Bli kund hos safello fortfarande aktuellt? Alex

Våra leverantörer visar sig vara villiga att acceptera bitcoins. Då är det onödigt att ta omvägen via Safello och ge dem pengar, vi kan kanske omsätta bitcoins direkt från bidrag till leverantör. Någon tidplan för leverantörerna att acceptera bitcoins finns inte, så vi kör vidare på Safello tills vidare.

5. DFRI:s spår på Internetdagarna. Patrik

Patrik jobbar med att ta fram programmet, det svåra är eftermiddagspasset där bara två talare är spikade. Patrik bloggar om detta nästa vecka.

6. Längre möte om långsiktiga mål Linus

DFRI har ambitioner om att påverka svensk politik, och vi har gått ut och sagt detta. Men vi har inte levererat tyvärr, vilket gör att vi kanske tar en plats i debatten som någon annan kunde tagit i vårt ställe. Vi borde diskutera våra långsiktiga mål och vad DFRI vill göra på flera års sikt. Många i styrelsen borde vara med, och vara öppen för medlemmar att vara med och diskutera en hel dag.

Linus tar fram ett datum som fungerar för så många styrelsemedlemmar som möjligt, och sen går vi ut med detta till medlemmarna för att få till ett strategimöte. Patrik hjälper Linus med detta.

7. Flyttar TB -> KB Linus

Operatören TB är uppköpta av en annan leverantör. TB har hjälpt oss mycket under åren. Detta gör att DFRI inte kan vara hos dem, utan måste byta. KB är en mindre leverantör, men är villiga att leverera Internet till oss istället för TB. Avtalen är nu skrivna, och bytet är genomfört.

8. DFRI inför 2014-2018 års riksdag Emil

DFRI fick ett mail från Ameila Andersdotter med ett långt förslag på vad DFRI kan säga till Riksdagen inför 2014-2018 års riksdag. Rubriken på dokumentet som Emil redogör för är “Handbok i digitala fri- och rättigheter för Riksdagen 2014-2018”. Tanken är att vi ska tillsätta en arbetsgrupp för att sammanställa saker som DFRI ska informera riksdagen om, och sedan trycka upp ett dokument som vi skickar till samtliga ledamöter i riksdagen. DFRI tillsätter en arbetsgrupp för detta. Intresserade är Emil, Andreas och Patrik. Emil leder arbetsgruppen. Att Amelia är med i arbetsgruppen trots sin koppling till PP är en risk vi kan hantera, eftersom vi tidigare sagt att vi inte ska samarbeta med politisk partier.

9. Underteckna stop-ttip.org Linus

Vi ska underteckna kampanjen på stop-ttip.org, eftersom innehållet där inte är kontroversiellt. Men vi behöver någon som kan engagera sig i sakfrågan för att vi ska kunna gå ut och informera. Vi har fått ett mail med en text vi kan publicera på dfri.se, och han kan publicera posten på vår blogg som medlemsinlägg. Linus ser till att båda dessa saker händer.

10. Status EDRi Joel

Som vanligt svårt att följa diskussionerna på EDRi-listan. Många diskussioner handlar om right-to-be-forgotten. Googles implementation är väldigt begränsad, framför allt gäller rätten att bli glömd bara de lokaliserade sajterna, vilket gör att det här mer blir en lokal censur-funktion än ett sätt att effektivt ta bort sin information från sökresultaten.

Joel håller på att skriva ett svar om Sverige på frågan om vad som händer om data retention-direktivet i olika länder. Bahnhof säger sig ha slutat datalagrat, och Tele2 har polisanmälts – vad har hänt här?

11. AT4AM Joel

AT4AM är det interna systemet för att redigera lagförslag inom EU som sedan parlamentet kan rösta om. DFRI kör den enda existerande instansen av AT4AM utanför EU-parlamentet. Det kan finnas pengar tillgängliga snart för att marknadsföra verktyget, och det kan vara så att DFRI kan ansöka om att ta en del av dessa pengar för att göra något vettigt, t.ex. förbättra verktyget för att göra det mer tillgängligt. Vi skulle t.ex. kunna köra en instans av AT4AM för EDRi.

Pengarna är ännu ej utlysta. Ska DFRI försöka ansöka om dessa pengar (eller en del av dem)? Vi avvaktar tills nästa möte eller när det finns mer information.

12. Val av person som håller i nästa möte

Emil sammankallar och håller i agendan.

13. Tid och plats för nästa möte

20:e oktober, plats TBA.

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.