#9 – 20121228

Möte DFRI 2012 #9

Måndag 2012-12-28 15:00, 29c3 Hamburg

Närvarande: Johan Nilsson, Linus Nordberg, Andreas Jonsson, Linda Sandberg, Stefan Petersen, Patrik Wallström

Sekreterare: Patrik Wallström

Protokoll

 1. Öppning av mötet

Andreas blir mötesordförande och förklarar mötet öppnat 15.15.

 1. Ekonomiskt läge

Trenden är densamma som vid tidigare möten, inga förändringar. Återväxten är 12,5%, men nya året har inte börjat ännu. Påminnelse till medlemmar om att betala nästa års avgift.

 1. at4am

Andreas drar bakgrund till vad at4am är. DFRI har satt upp ett jail på en maskin där vi kan installera at4am. Den fria programvaran för at4am beräknas släppas sent q1-q2 2013. Då kan vi sätta upp en oberoende instans av at4am för att se hur det fungerar Så varför är DFRI involverade? Ett öppet at4am gör det lättare för allmänheten att få en insikt i arbetet i EU-processen, i synnerhet i de kommande lagar som inskränker friheten på nätet.

För att den mailinglista som är uppsatt för at4am ska fungera krävs vissa förändringar hos DFRI, Andreas håller samman detta.

 1. Dataskyddsförordningen – politisk aktivism?

Dataskyddsförordningen är en ny lag från EU som kommer att innebära olika förbättringar vad gäller den personliga integriteten på nätet. Vi har fört en del samtal med Piratpartiet om hur vi kan nå ut i Sverige med information om vad detta innebär. Men vi ska ställa frågan till listan om hur intressant det är att jobba vidare med detta på egen hand, för frågan bör lyftas i Sverige. Andreas skickar ut mail på listan den 3:e januari.

 1. 2013

Hitta jurister som är intresserade av såna här frågor.
Nya tjänster för medlemmar. Mail, Jabber, något Dropbox-liknande (owncloud, sparkleshare). Patrik har inte frågat medlemmarna ännu, om vilka tjänster de behöver.
Kartlägga övervakningsföretag.
Seminarie om någonting, t.ex. tillsammans med Datainspektionen.
Fundraising.
Förändrad mötesform i samband med styrelsemöten för att göra medlemmarna mer välkomna.
Vi är medarrangörer av Cryptoparty som hålls lördagen den 16:e februari. Här ska vi försöka nå ut till en målgrupp som inte kan detta område alls. Linus stämmer av med Anders om målgrupp.
Årsmöte innan sista mars.
Prata med Anders Sundman om valberedningen.
2-3 mars är EDRI:s General Assembly, vi borde närvara på något sätt.
Förbereda frågeställningar till årsmötet (ska vi utmana datalagringsdirektivet, och isf hur?)

 1. Övriga frågor

Rydekull i NOC? Ge honom en formell fråga om att arbeta i NOC, Andreas gör detta. Vi ska svara på frågan om att skänka en maskin till föreningen. Samma person vill också skänka virtuella maskiner i utlandet, vi vet inte hur mycket bandbredd som ingår. Andreas pratar med personen.

 1. Tid och plats för nästa möte

Stockholm, 2013-01-28 (en måndag), kl 18.30 hos Nordunet (med restaurang-besök kl 19.30, Monks på Sveavägen).

 1. Mötet avslutas

Mötet avslutas 16.15

Möte DFRI 2012 #9

Måndag 2012-12-28 15:00, 29c3 Hamburg

Närvarande: Johan Nilsson, Linus Nordberg, Andreas Jonsson, Linda Sandberg, Stefan Petersen, Patrik Wallström

Sekreterare: Patrik Wallström

Protokoll

 1. Öppning av mötet

Andreas blir mötesordförande och förklarar mötet öppnat 15.15.

 1. Ekonomiskt läge

Trenden är densamma som vid tidigare möten, inga förändringar. Återväxten är 12,5%, men nya året har inte börjat ännu. Påminnelse till medlemmar om att betala nästa års avgift.

 1. at4am

Andreas drar bakgrund till vad at4am är. DFRI har satt upp ett jail på en maskin där vi kan installera at4am. Den fria programvaran för at4am beräknas släppas sent q1-q2 2013. Då kan vi sätta upp en oberoende instans av at4am för att se hur det fungerar Så varför är DFRI involverade? Ett öppet at4am gör det lättare för allmänheten att få en insikt i arbetet i EU-processen, i synnerhet i de kommande lagar som inskränker friheten på nätet.

För att den mailinglista som är uppsatt för at4am ska fungera krävs vissa förändringar hos DFRI, Andreas håller samman detta.

 1. Dataskyddsförordningen – politisk aktivism?

Dataskyddsförordningen är en ny lag från EU som kommer att innebära olika förbättringar vad gäller den personliga integriteten på nätet. Vi har fört en del samtal med Piratpartiet om hur vi kan nå ut i Sverige med information om vad detta innebär. Men vi ska ställa frågan till listan om hur intressant det är att jobba vidare med detta på egen hand, för frågan bör lyftas i Sverige. Andreas skickar ut mail på listan den 3:e januari.

 1. 2013

Hitta jurister som är intresserade av såna här frågor.
Nya tjänster för medlemmar. Mail, Jabber, något Dropbox-liknande (owncloud, sparkleshare). Patrik har inte frågat medlemmarna ännu, om vilka tjänster de behöver.
Kartlägga övervakningsföretag.
Seminarie om någonting, t.ex. tillsammans med Datainspektionen.
Fundraising.
Förändrad mötesform i samband med styrelsemöten för att göra medlemmarna mer välkomna.
Vi är medarrangörer av Cryptoparty som hålls lördagen den 16:e februari. Här ska vi försöka nå ut till en målgrupp som inte kan detta område alls. Linus stämmer av med Anders om målgrupp.
Årsmöte innan sista mars.
Prata med Anders Sundman om valberedningen.
2-3 mars är EDRI:s General Assembly, vi borde närvara på något sätt.
Förbereda frågeställningar till årsmötet (ska vi utmana datalagringsdirektivet, och isf hur?)

 1. Övriga frågor

Rydekull i NOC? Ge honom en formell fråga om att arbeta i NOC, Andreas gör detta. Vi ska svara på frågan om att skänka en maskin till föreningen. Samma person vill också skänka virtuella maskiner i utlandet, vi vet inte hur mycket bandbredd som ingår. Andreas pratar med personen.

 1. Tid och plats för nästa möte

Stockholm, 2013-01-28 (en måndag), kl 18.30 hos Nordunet (med restaurang-besök kl 19.30, Monks på Sveavägen).

 1. Mötet avslutas

Mötet avslutas 16.15