Chat Control 2.0 – EUs förslag om massövervakning

”Chat Control 2.0” är ett lagförslag i EU om massövervakning från EU-kommissionär Ylva Johansson. Förslaget vill tvinga leverantörerna bakom e-post, chattar, spelkonversationer och filhanteringslösningar att skanna alla användares privata innehåll efter material med sexuella övergrepp mot barn.

EU-kommissionen arbetar med att införa digital övervakning av alla människor inom EU. Liknande lagar går bara att hitta i totalitära stater och diktaturer som t.ex. Kina. EU-kommissionens lagförslag betyder i praktiken att du och alla andra i EU ska bli övervakade och granskade i all er kommunikation. Lagen kallas alltså kort för ”Chat control”. Den innefattar all typ av digital kommunikation. Det är alltså alla telefonsamtal, varje videosamtal du har, alla dina sms du skickar och tar emot, varenda meddelande du skriver i olika meddelande-appar (detta gäller även krypterade tjänster), din e-post – alltihopa! Allt ska kunna filtreras direkt i realtid. Förhoppningen är att visst material ska fastna i filtren för mer avancerad genomgång. Lagförslaget inkluderar även fotografier och filmer som du sparar – oavsett om det är lokalt på enheten eller i molntjänster. Alltså i princip allt du gör med din enhet. Kort sagt så ska hela ditt privatliv vara tillgängligt för statliga myndigheter att titta in i. Det här är DFRI emot och vi vill förändra detta.

Scrolla längre ned för att hitta material för vidare läsning och lyssning om Chat Control 2.0.

Bakgrund

Under våren 2022 lade EU-kommissionär Ylva Johansson fram detta förslag om massövervakning och driver förslaget för att göra det till EU-lagstiftning. Detta förslag omfattar även krypterade tjänster, så kallade totalsträckskrypterade tjänster (end-to-end kryptering). Konsekvenserna är bland annat att det gör det omöjligt att ha säker och privat kommunikation – för alla EU-medborgare. Detta inkluderar dig som läser detta och är medborgare i ett EU-land och självklart även alla yrkesverksamma t.ex. politiker, oppositionspolitiker, försvarsanställda, tjänstemän i offentlig sektor, journalister, sjukvårdspersonal och civilsamhälle.

Risker

Det finns bland annat risker med dataläckage och spionage. Förslaget går även på tvärs med FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Den går även emot Europakonventionen (EU:s konstitution) och Barnkonventionen som alla människor och verksamheter i civil, offentligt och privat sektor måste följa.

Det farligaste med förslaget är att det inte löser problem eller hjälper till att lösa utmaningarna med barnporrproblemen. Däremot tar förslaget istället bort barns och ungas rätt till privatliv, integritet och dataskydd – det vill säga skyddet av deras personliga data. Bland annat skriver Unicef att barnens kommunikationsintegritet, som ska skyddas av Barnrättskonventionen, hotas när deras inlägg på sociala medier, chattar, meddelanden eller andra samtal avlyssnas av EUs medlemsstater eller andra aktörer.

Vad kan du göra?

  • Kontakta din politiska representant, gärna offentligt och fråga hur de ställer sig i frågan
  • Sprid ordet på sociala medier och försök nå utanför bubblan av redan insatta
  • Prata med de du känner och kontakta opinionsbildare
  • Bli medlem i DFRI och engagera dig i projektet för att sprida ordet, t.ex. hjälp till att översätta kampanjsidan StopScanningMe.eu
  • Kom in i DFRI-chatten för att hitta fler som vill engagera sig för privatliv och mot Chat Control: https://matrix.to/#/#dfri.se:matrix.org

Lär dig mer

Innehåll på svenska

Pressmeddelanden och blogginlägg

DFRI – https://www.dfri.se/europeiska-kommissionen-maste-skydda-integritet-sakerhet-och-yttrandefrihet-genom-att-dra-tillbaka-den-nya-lagen/

Mullvad.net – https://mullvad.net/sv/blog/2023/2/2/stop-the-proposal-on-mass-surveillance-of-the-eu/

Blogginlägg och Nyheter

Tidningen Syre – Jan Jonsson: Extremt konstigt att ingen diskuterar Chat control https://tidningensyre.se/2023/29-januari-2023/jan-jonsson-extremt-konstigt-att-ingen-diskuterar-chat-control/

Bredband2 om Chat Control 2.0 (Bredband2 är med i ECPATs Techkoalition) https://www.bredband2.com/blogg/avsnitt-183-chat-control-2-0

Debattartiklar

Svenska Dagbladet – ”Stoppa förslaget om massövervakning i EU” https://www.svd.se/a/76mlxW/jan-jonsson-stoppa-forslaget-om-massovervakning-ieu

Ledare och opinionstexter

Borås Tidning – Med raska steg mot något annat och nytt https://www.bt.se/ledare/med-raska-steg-mot-nagot-annat-och-nytt-52bb384b/

Nya Wermlands-Tidningen – Stoppa EU:s chat-kontroll https://www.nwt.se/2023/02/06/stoppa-eus-chat-kontroll/

Tidningen Syre – Med EU-lagen Chat control lämnar vi integritetstanken bakom oss: https://tidningensyre.se/2023/5-februari-2023/med-eu-lagen-chat-control-lamnar-vi-integritetstanken-bakom-oss/

Corren (betalvägg) – Bryssel vill avlyssna dina telefonsamtal ”EU:s nya lagförslag skulle innebär total digital massövervakning.”: https://corren.se/bli-prenumerant/artikel/rx3m0k8r/oc-2m2kr_s_22

Podcasts

NikkaSystems – Podd #183: Chat Control 2.0 – https://nikkasystems.com/2023/02/03/podd-183-chat-control-2-0/

Sociala medier

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6930061625827688449/

Innehåll på engelska

Kampanjsidor

Stop Scanning Me (Sluta Skanna Mig!) https://stopscanningme.eu/en/

Blogginlägg och nyheter

Mullvad.net – https://mullvad.net/sv/blog/2023/2/2/stop-the-proposal-on-mass-surveillance-of-the-eu/

LightBlueTouchPaper.org – https://www.lightbluetouchpaper.org/2022/10/13/chatcontrol-or-child-protection/

The Register – https://www.theregister.com/2022/10/13/clientside_scanning_csam_anderson/

LightBlueTouchPaper – https://www.lightbluetouchpaper.org/2022/05/11/european-commission-prefers-breaking-privacy-to-protecting-kids/