[:sv]Styrelsemöte #9 2016[:]

[:sv]

 • Mötet förklaras öppnat 18:12
  Närvarande: Linda, Malin, Patrik, Peter och 4 övriga medlemmar.
 • Till mötesordförande väljs Malin Crona, till mötessekreterare Julien Pinget.
 • Genomgång av dagordningen
 • Dagordningen fastställs
 • Ekonomiskt läge och medlemsantal: DFRI har 76 medlemmar. Föreningens tillgångar räcker i minst två år i nuvarande utgiftstakt.
 • TOT-rapporten ska vara inlämnad till årsskiftet. Linus arbetar med rapporten, Johan är redaktör, Patrik ansvarar för att skicka in rapporten och Peter hjälper till.
 • Planering för DFRI:s årsmöte 2017. Nästa styrelsemöte förlängs och blir också ett arbetsmöte inför årsmötet. Föreslagna datum för årsmötet: Söndag 19/2 eller söndag 19/3 klockan 13-15. Patrik åtar sig att undersöka lokal.
 • Nästa styrelsemöte: klockan 18-20.30 inklusive arbetsmöte inför årsmöte. Linda ansvarar för mötet.
 • Rapport från Internetdagarna – Malin och Peter och Josef var med från DFRI som arrangörer och funktionärer. Två heldagar under temat Engaging Privacy satte fokus på våra frågor, både keynote-talaren på måndagen och Snowden ramade in integritetsfrågorna. På måndagen var fokus på näringslivet, föredragen var bra, work shopen ledde dock inte fram till så många konkreta förslag. På tisdagen var fokus på offentlig sektor, den här dagen syntes ett betydligt större engagemang både bland talare och under workshopen, talarna stannade kvar och deltog i workshopen och många konkreta förslag att ta vidare kom fram under dagen.
 • Engaging Privacy – hur går vi vidare? Patrik och Peter närvarar på möte med ISOC-SE den 5 december då frågorna fortsatter att diskuteras
 • Två konkreta förslag dök upp på Engaging Privacy:
  1. Biblioteken i Göteborg visade stort intresse för att lära sig mer om att arrangera cryptopartyn. Malin undersöker vidare vilken hjälp de behöver från oss.
  2. Sveriges Kommuner och Landsting skulle behöva best practices för att bli bättre på integritetsfrågor när de bygger sina hemsidor. Malin pratar med .SE om intresse finns för att skriva en guide.
 • Ansvarsförsäkring. Patrik har fått en offert på en ansvarsförsäkring från IF. Styrelsen läser igenom offerten till nästa styrelsemöte och återkommer med synpunkter inför mötet.
 • Öppen diskussion:
  Bitcoinsumman som anges på hemsidan anses vara för hög, styrelsen ser över formuleringen:
  Patrik avrapporterade sin närvaro på Stockholms Human Rights Award
  Martin undersöker hur biblioteken kunde lämna ut uppgifter om lån i ”e-boksgate”.
 • Verksamhetsplanen för 2016 ska diskuteras inför verksamhetsrapporten till årsmötet. Några saker att fundera över inför verksamhetsplan 2017: Medlemsvärvningskampanjer, hur samarbetet med andra föreningar ska formaliseras. Malin tar också på sig att ordna ett mingel/picnic/unconference med medlemmar, intresserade, systerföreningar och andra föreningar som delar våra intressen.
 • Mötet avslutas 19:31

[:]

En kommentar till “[:sv]Styrelsemöte #9 2016[:]”