[:sv]Styrelsemöte #8 2018-12-03[:]

[:sv]

Protokoll från DFRI styrelsemöte #8 2018

Datum och tid: 2018-12-03 18.30

Plats: Götgatan, Stockholm

Närvarande: Gitta, Patrik, Johan + en gäst

Mötets öppnande

Mötet öppnas 18.43.

Val av mötesordförande och mötessekreterare

Gitta väljs till mötesordförande, och Patrik till mötessekreterare.

Ekonomiskt läge och medlemsantal

Vi har cirka 60 medlemmar, och vi har en ekonomi så att vi klarar oss två år med de utgifter vi har.

Rapport från NOC

Vi har haft kort driftavbrott, men det är löst och en switch är utbytt.

Rapport från EDRi

Ingen rapport.

Rapport från infrastrukturnätverket

Ingen rapport.

DFRI:s Mejltjänst

Ingen uppdatering sedan sist.

Planering årsmötet

Sist hade vi årsmötet den 11:e februari. Då vi är få närvarande, löser vi datumfrågan efter det här mötet. Målsättningen är att hålla årsmötet under februari. Vi försöker bjuda en vänförening att presentera sig före årsmötet, som vi gjorde tidigare år. Patrik tar fram ett förslag på en budget till nästa styrelsemöte. En verksamhetberättelse, en ekonomisk berättelse, och en verksamhetsplan ska också tas fram till nästa möte.

Eftersom vi behöver ett styrelsemöte planerat före årsmötet, för att hantera eventuella inkomna motioner, så bokar vi in det när vi vet datum för årsmötet.

Valberedningen har påbörjat sitt arbete.

Medlemmarna ska informeras om årsmötet minst fyra veckor innan, och motioner ska vara inkomna minst tre veckor före årmötet.

Övriga frågor

Gitta rapporterar från Lunch and Privacy som DFRI arrangerade på Hyperisland. Gitta, Peter och Linus var där och berättade om DFRI och personlig integritet. Cirka 30 närvarande. De som var där och lyssnade ville lära sig mer, och vill eventuellt egnagera sig i ett cryptoparty.

Johan var och pratade om Tor och massövervakning på ULUG, Uppsala Linux User Group. Ett 20-tal åhörare.

Gitta tittar på att beställa nya klistermärken till årsmötet. Vi funderar också på att posta klistermärken till medlemmar som inte kan komma på årsmötet.

Vi diskuterade också kommande former för cryptoparty, kanske som mindre medlemsträffar (dock under ett annat namn).

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte bör hållas lite mindre än tre veckor före årsmötet så att styrelsemötet kan behandla inkomna motioner. Vi vet dock ännu inte datum för årsmötet.

Mötets avslutande

Mötet avslutas 19.32.[:]