[:sv]Styrelsemöte #2 2016[:]

[:sv]

Protokoll för DFRI:s styrelsemöte #2 2016

Tid: 2016-01-27 17:30
Plats: Tekniska Museet, Stockholm

Närvarande ur styrelsen och antalet övriga närvarande

Linda, Linus, Johan, Emil, Patrik (per telefon) + 3 medlemmar

Val av mötets ordförande

Linda väljs till ordförande för mötet

Val av mötets sekreterare

Emil väljs till sekreterare för mötet

Ekonomiskt läge (Linus)

DFRI har 70 medlemmar. Medlemsantalet är relativt konstant.
Det finns pengar till att köra vidare i två år med nuvarande utgiftstakt

Avrapportering från arbetsgrupper

Avrapportering från NOC-gruppen

– Trafiken har ökat 64 MB/s -> 120 MB/s
– Regelbundna veckomöten med teknikjobb på tisdagskvällar

Årstämman (Pawal) 

– Innan årsmötet så kommer det att hållas ett antal föredrag
– Pizza-lunch
– Patrik påminner om att samla in material till verksamhetsberättelsen
– Patrik tillfrågar den tilltänkta föreslagna mötesordföranden

Budget (Linus)

– Linus lägger till en budgetpost för Arrangemang i budgeten

Övriga frågor

Spelutredningen (Patrik)

Det finns medlemmar som jobbar på att skriva ett svar till regeringens
spelutredning

 Nästa möte

Årsmöte 2016-02-07 klockan 14:00. Val av ny styrelse

[:]