#2 – 20140225

Protokoll för DFRI:s styrelsemöte #2 2014

Tid: 2014-02-25 18:30-20:30
Närvarande: Andreas, Patrik, Linus, Johan, Emil, Sven, Markus, Alexander, Linda, Mikael

 1. Mötesordförande, mötessekreterare
  Patrik Wallström väljs till mötesordförande, Emil Tullstedt väljs till mötessekreterare
 2. Ekonomiskt läge
  Johan presenterar 2013 års resultat
  Johan tar upp 2014 års budget för diskussion
  DFRI har i dagsläget runt 40 medlemmar
 3. Uppföljning
  1. DFRI ska börja ta Bitcoin (Alexander)
   – Förtydliga på webbsidan att Bitcoin inte är anonymt
   – Undersöka Bitcoin-marknader
   – Undersök hur man bokför Bitcoindonationer
   – Ta fram en Bitcoin-donationspolicy
   Ingen uppdatering, punkten kvarstår till nästa möte
  2. Linda skriver ihop ett blogginlägg om CryptoParty
   Linda har skrivit ett blogginlägg om CryptoPartyna i höstas och ska skriva ett om CryptoPartyt den 23 februari
  3. Alexander undersöker möjligheterna för profilkläder
   Ingen uppdatering, punkten kvarstår
  4. Hanna sätter ihop en grupp som skriver ansökan till TU-stiftelsen
   Ingen uppdatering
  5. Hanna tar fram en disclaimer-text som handlar om donationer på donationssidan
   Ingen uppdatering
  6. Patrik sätter ihop en arbetsgrupp för Internetdagarna 2014
   Patrik undersöker intresset bland närvarande att delta i arbetsgruppen
   Patrik tar upp temat för :DFRIs Internetdagarna-spår för diskussion
 4. Årsmötet
  1. Fr. föreg. möte: Johan sätter ihop en årsredovisning
   Johan rapporterar att årsredovisningen är färdig
  2. Fr. föreg. möte: Hanna sammanställer årsberättelsen
   Ingen uppdatering
  3. Övriga förberedelser
   Alexander skriver ett inlägg till sidan om årsmöte
   Inga motioner har inkommit
 5. Söka pengar
  DFRI har ansökt om pengar från Internetfonden till ett Tor-relaterat projekt.
 6. Hosting av fripost.org
  Mötet beslutar att styrelsen ska upprätta ett kontrakt med fripost.org för hosting av en mailserver om NOCen bedömer att möjligheterna finns för hostingen (Linus)
 7. Intern och extern kommunikation
  Mötet diskuterar om styrelsen ska tillsätta en ansvarig för externa kontakter. Inget beslut fattas.
 8. Fortsatt medlemskap i EDRi
  Andreas informerar om EDRi:s nuvarande verksamhet
  Linus lyfter frågan om föreningens engagemang i EDRi
 9. Övriga frågor
  A. Netnod meeting
  Linda ska berätta om DFRIs verksamhet på Netnod meeting
  B. FRA
  Mötet diskuterar angående FRA-diskussionerna på listan
 10. Nästa möte
  Nästa möte är årsmötet som hålls den 12/3 i centrala Stockholm.

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.