[:sv]Styrelsemöte #7 2015[:]

[:sv]

Protokoll för DFRI:s styrelsemöte #7 2015

När: 2015-10-05 18:30

Närvarande ur styrelsen och antalet övriga närvarande

Johan, Patrik och Linus ur styrelsen (ej beslutsmässiga) + 4 övriga

Val av mötets ordförande

Johan

Vad av mötets sekreterare

Patrik

Ekonomiskt läge

68 medlemmar. Vi klarar oss just nu i mer än två år med nuvarande utgifter.

Avrapportering från arbetsgrupper

NOC (Johan Nilsson)

Arbetet fortgår med att försöka öka trafiken, går upp till 78MB/s just nu. Målet är 128MB/s. Stabilt nät utan nedtid.

Webb (Alexander Woll)

Endast småändringar som vi känner till, ingen rapport från webbgruppen den här gången.

Cryptoparty (Linda Sandberg)

Den 7/10 är det Geek Girl Meetup med DFRI. Denna meetup är fullbokad.

RPiTor (Peter Michanek)

Runt 10-12 noder som är igång. Flera noder har kommit igång efter att Peter börjat jobba med detta. Det verkar som om att noderna behöver lite tillsyn en tid efter att de kört, men felkällan är okänd. Peter har med sig sin som slutat fungera.

AT4AM

Den här arbetsgruppen försvinner från agendan om den inte har fortsatt stöd med någon som avrapporterar. Patrik hör efter om det finns någon som kan ansvara för denna framöver.

Datalagringsutredningen

Den här arbetsgruppen kommer att vara vilande till nästa möte då den tas bort om inget relaterat arbete dykt upp tills dess.

Nätverksuppgradering?

NOC önskar uppgradera en nätverksport hos STHIX då den börjat gå full. Uppgradering från 100 Mbps till 1 Gbps. Förslag: Avtal tecknas för det till kostnaden 250:- per månad (plus moms).

Styrelsen tar beslut om detta per e-post då förslaget ligger inom budget.

Övriga frågor

T-shirts och Stickers

Patrik kollar upp möjligheten att ladda upp en design på en T-shirtsajt så att de som behöver T-shirts kan beställa från den leverantören. Eventuellt beställs tio st i olika storlekar. Patrik beställer stickers.

EDRi

Peter åker till Bryssel för GA-mötet för DFRI:s räkning. Peter kan tänka sig att delta på medlemslistan inför mötet, Linus kollar upp detta.

SPAR

Vill DFRI vara med och driva en fråga om ifall SPARs verksamhet är laglig eller inte? Frågan drivs isf tillsammans med Dataskydd.net. Vidare diskussion på styrelselistan.

Maker 165 och Bibblerian

DFRI deltar i en workshop om Tor på biblioteket i Hässelby Gård tillsammans med Maker 165 och Bibblerian.

Visionsarbete

Visionsarbete kl 14 – 16 på söndag. Lokal annonseras den 6:e, och Patrik mailar listan om tid och plats, och vad arbetet innebär.

Birdie

Ingen ny kommunikation vad gäller DFRI:s aktiviteter fram till Birdie. Finns det någon som vill driva detta? Birdie är 5-8 maj nästa år.

Nästa möte

Linus sammankallar till nästa möte, datum väljs på listan.

Mötet avslutas

Mötet avslutas 19:40.

 [:]