#5 – 2014-06-09

Närvarande ur styrelsen
Linus Nordberg
Hanna Larsson
Patrik Wallström
Linda Sandberg
Andreas Jonsson

Val av mötets ordförande Hanna Larsson valdes till mötets ordförande.

Val av mötets sekreterare Hanna Larsson valdes till mötets sekreterare.

Ekonomiskt läge
 I dagsläget har föreningen 58 medlemmar, en mer än förra mötet.
 Disponibla inkomster: 70 988 kronor. 
Med nuvarande utgiftstakt kommer pengarna att räcka i 28 månader. I veckan ska deklarationen för 2013 lämnas in. Andreas och Hanna fixar.

Uppföljning från föregående möte

DFRI på Internetdagarna. Pawal ska sätta ihop en arbetsgrupp för att arbeta med DFRI:s spår på Internetdagarna i november. Gjort. Första mötet dock ej sammankallat än. Pawal sammankallar till möte senast nästa vecka.

Vid förra mötet efterlyste Pawal idéer på intressanta talare och ämnen till Internetdagarna 24-25 november. Pawal och Linus har kommit på några idéer. Förslagsvis personer från Subgraph, men då behöver DFRI sponsorer för flygbiljetten (de finns i Kanada). Andra förslag är representanter från Leap och Cryptech. Fler kvinnliga talare behövs. Bolla fler namn. Behöver ha ett program färdigt innan midsommar. Förfrågan ska skickas ut till EDRI-listan.

Profilkläder. Alexander Rydekull ska ta fram offert för 50 orangea t-shirts, i varierande storlekar. Alexander är bortrest, frågan flyttas till nästa möte.

TU-ansökan. Hanna Larsson skriver en ny ansökan till TU-stiftelsen. Inte gjort. Frågan flyttas till nästa möte.

Fika. Hanna Larsson samordnar kvällsfikor, där vi avhandlar viktiga saker som berör föreningen, till exempel långsikta och kortsiktiga mål. Inte gjort. Frågan flyttas till nästa möte.

CryptoParty på Handelshögskolan. DFRI är intresserade av att ordna CryptoParty på Handelshögskolan. Linda Sandberg ansvarar från DFRI:s sida. DFRI träffar Erik Lakomaa, ekonomiforskare på Handels, den 23 juni. Joel Purra är intresserad också. Kommer vara öppet för alla, även om det hålls på Handels.

Frågor

Vill DFRI arbeta med att ranka medlemmar av Europaparlamentet utifrån deras engagemang i privacy-frågor? Förslag från Erik Josefsson, Handläggare internetfrågor för Greens/EFA i Europaparlamentet. Styrelsen är överens om att det är en bra idé, men att DFRI inte har inte resurser i dagsläget. Förslaget läggs på listan över idéer på saker som föreningen borde göra.

Ska DFRI driva policy-frågor? Ja, om vi hittar någon som vill göra det. Linda ska kolla med Daniel Westman, jurist, om vi kan hitta några jurister som vill engagera sig. Joel kollar också om han känner några som vill engagera sig i policy frågor.

DFRI ska eventuellt hosta listor på myndigheters IP-block. Linus kollar samarbetspartners.

Peering med Netnod. Efter fixande på båda håll peerar DFRI nu cirka 40 Mb/s av trafiken där. Tack till Netnod för gratis portar.

Birdie. DFRI hade en monter på Birdie, och det gick bra. Flera från DFRI och ULUG var där och presenterade. Någon ny medlem borde redan ha kommit in, eller är på gång.

Presentationsmaterial behövs. Till Birdie saknades bra presentationsmaterial i pappersformat som förklarar vad DFRI pysslar med. Sådant, samt rollups, är viktigt inför kommande Internetdagarna och andra tillfällen.

Tid och plats för nästa styrelsemöte 18 augusti, 18.30.

Sammankallande Hanna Larsson.Närvarande ur styrelsen
Linus Nordberg
Hanna Larsson
Patrik Wallström
Linda Sandberg
Andreas Jonsson

Val av mötets ordförande Hanna Larsson valdes till mötets ordförande.

Val av mötets sekreterare Hanna Larsson valdes till mötets sekreterare.

Ekonomiskt läge
 I dagsläget har föreningen 58 medlemmar, en mer än förra mötet.
 Disponibla inkomster: 70 988 kronor. 
Med nuvarande utgiftstakt kommer pengarna att räcka i 28 månader. I veckan ska deklarationen för 2013 lämnas in. Andreas och Hanna fixar.

Uppföljning från föregående möte

DFRI på Internetdagarna. Pawal ska sätta ihop en arbetsgrupp för att arbeta med DFRI:s spår på Internetdagarna i november. Gjort. Första mötet dock ej sammankallat än. Pawal sammankallar till möte senast nästa vecka.

Vid förra mötet efterlyste Pawal idéer på intressanta talare och ämnen till Internetdagarna 24-25 november. Pawal och Linus har kommit på några idéer. Förslagsvis personer från Subgraph, men då behöver DFRI sponsorer för flygbiljetten (de finns i Kanada). Andra förslag är representanter från Leap och Cryptech. Fler kvinnliga talare behövs. Bolla fler namn. Behöver ha ett program färdigt innan midsommar. Förfrågan ska skickas ut till EDRI-listan.

Profilkläder. Alexander Rydekull ska ta fram offert för 50 orangea t-shirts, i varierande storlekar. Alexander är bortrest, frågan flyttas till nästa möte.

TU-ansökan. Hanna Larsson skriver en ny ansökan till TU-stiftelsen. Inte gjort. Frågan flyttas till nästa möte.

Fika. Hanna Larsson samordnar kvällsfikor, där vi avhandlar viktiga saker som berör föreningen, till exempel långsikta och kortsiktiga mål. Inte gjort. Frågan flyttas till nästa möte.

CryptoParty på Handelshögskolan. DFRI är intresserade av att ordna CryptoParty på Handelshögskolan. Linda Sandberg ansvarar från DFRI:s sida. DFRI träffar Erik Lakomaa, ekonomiforskare på Handels, den 23 juni. Joel Purra är intresserad också. Kommer vara öppet för alla, även om det hålls på Handels.

Frågor

Vill DFRI arbeta med att ranka medlemmar av Europaparlamentet utifrån deras engagemang i privacy-frågor? Förslag från Erik Josefsson, Handläggare internetfrågor för Greens/EFA i Europaparlamentet. Styrelsen är överens om att det är en bra idé, men att DFRI inte har inte resurser i dagsläget. Förslaget läggs på listan över idéer på saker som föreningen borde göra.

Ska DFRI driva policy-frågor? Ja, om vi hittar någon som vill göra det. Linda ska kolla med Daniel Westman, jurist, om vi kan hitta några jurister som vill engagera sig. Joel kollar också om han känner några som vill engagera sig i policy frågor.

DFRI ska eventuellt hosta listor på myndigheters IP-block. Linus kollar samarbetspartners.

Peering med Netnod. Efter fixande på båda håll peerar DFRI nu cirka 40 Mb/s av trafiken där. Tack till Netnod för gratis portar.

Birdie. DFRI hade en monter på Birdie, och det gick bra. Flera från DFRI och ULUG var där och presenterade. Någon ny medlem borde redan ha kommit in, eller är på gång.

Presentationsmaterial behövs. Till Birdie saknades bra presentationsmaterial i pappersformat som förklarar vad DFRI pysslar med. Sådant, samt rollups, är viktigt inför kommande Internetdagarna och andra tillfällen.

Tid och plats för nästa styrelsemöte 18 augusti, 18.30.

Sammankallande Hanna Larsson.

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.