#1 – 20140115

Protokoll för DFRI:s styrelsemöte #1 2014

Tid: 2014-01-15 18:30
Närvarande ur styrelsen: Patrik, Linus, Hanna, Linda, Alexander, Johan
Andra medlemmar och icke-medlemmar var också närvarande.

 1. Mötesordförande, mötessekreterare
  Mötesordförande: Linus Nordberg
  Mötessekreterare: Patrik Wallström
 2. Ekonomiskt läge
  Johan ska göra bokslutet snart. Medlemsavtal okänt (vi tappar medlemmar vid årsskiftet), men vi var ca 70 medlemmar vid årsskiftet.
 3. Uppföljning
  1. DFRI ska börja ta Bitcoin (Alexander)
   – Förtydliga på webbsidan att Bitcoin inte är anonymt
   – Undersöka Bitcoin-marknader
   – Undersök hur man bokför Bitcoindonationer
   – Ta fram en Bitcoin-donationspolicy
   Inte gjort något ännu.
  2. Johan skickar ett mail till nya medlemmar med information om att deras medlemsavgift är förlängd för att täcka 2014Klart.
  3. Linda skriver ihop ett blogginlägg om CryptoPartyInte klar. Punkten kvarstår.
  4. Alexander undersöker möjligheterna för profilkläderAlex har provtryckt experimentellt på 30C3 i Hamburg. Vi letar vidare.
 4. Årsmötet
  Årsmötet sker den 12:e mars 18.30 i .SE:s lokaler.
  Hanna skickar ut inbjudan till medlemslistan samt publicerar på hemsidan.
  Johan sätter ihop en årsredovisning.
  Hanna sammanställer årsberättelsen.
  Mat och liknande diskuteras vidare på listan.
 5. Söka pengar
  Det är ingen som säger sig ha tid att driva (en svensk) crowdsourcing, för att matcha pengarna från en ev ansökan från TU-stiftelsen.
  Hanna sätter ihop en grupp som skriver ansökan till TU-stiftelsen.
  Internetfonden har öppnat igen, och om det är någon som har ett konkret förslag på ett projekt som DFRI vill driva,
  så kontakta dfri@dfri.se får vi se vad vi kan göra. Internetfonden stänger 11:e februari.
 6. Hur hanterar vi donationer/sponsring?Vi tar emot engångsdonationer och lägger upp en eventuell länk till personen/organisationen i donationslistan.
  I eventuellt kontroversiella fall så kan vi välja att antingen inte ta emot donationen eller att inte lägga upp donationerna i listan över donationer.
  Hanna tar fram en disclaimer-text som handlar om donationer på donationssidan.
 7. DFRI på Internetdagarna 2014DFRI är med på Internetdagarna 24-25 november och arrangerar en heldag där. Patrik sätter ihop en arbetsgrupp.
 8. ÖvrigtCryptoparty på Konstall C söndagen den 23:e februari, 14-18.
  Cryptoparty.se är registrerad. Det finns också en mailinglista för svenska cryptopartys: https://lists.riseup.net/www/info/cryptoparty.se
  PGP-signeringsparty i samband med ett cryptoparty för avancerade användare, som en workshop, borde planeras.
  DFRI borde publicera information hur man gör ett PGP-signeringsparty och hur man bör förbereda sig.
 9. Nästa möte
  Nästa möte är den 25:e februari 18.30 i centrala Stockholm.

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.