Styrelsemöte #12 2022-11-14

Föreningens namn: Föreningen för digitala fri- och rättigheter

Organisationsnummer tilldelat av skatteverket: 802461-0852

När: 14 november 2022 19.30 – 20.30

Var: Online

Närvarande styrelsemedlemmar: Andreas, Cory, Mattias, Päivi, Tobias

Övriga närvarande:

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades 19.36.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Mattias valdes till mötesordförande och Tobias till mötessekreterare.

3. Rapport från sysadmingruppen

Ingen närvarande men vad vi vet så går allt framåt.

4. Ekonomi

Med hjälp av Patrik så har Mattias löst ett sista utlägg. Allt i ordning nu vad vi vet. Framtida arbete för Andreas och Mattias att sätta sig in i.

5. Uppföljning extra årsmöte

Arbetet med att få samtliga underskrifter går framåt på protokollen. Målet är att komma i mål med Swedbank snarast möjligt.

6. Förfrågan om att söka pengar tillsammans med Digidem

Styrelsen är positiv så länge som någon från föreningen är delaktig i det hela. Cory är intresserad från styrelsen och tar det hela framåt.

7. Övriga frågor

Inför nästa styrelsemöte tittar vi närmare på att planera nästa årsmöte.

8. Nästa möte

12 december 19.30 – 20.30.

9. Mötets avslutande

Mötet avslutades 19.57.