Styrelsemöte #10 2020-12-15

Datum: 2020-12-15 19:00
Plats: Internet
Närvarande: Peter, Linus, Patrik, Johan, Julien, Mattias, Elenor

1. Mötets öppnande 19:00

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Mötet väljer Patrik till mötesordförande.
Mötet väljer Elenor till mötessekreterare.

3. Utåtriktad verksamhet

Mattias beskriver remissvaret som tagits fram av CivicTechSweden. Ska skickas in den 17 december. Den går i linje med DRFI stadgar t.ex transparens.

Styrelsen bestämmer att DFRI skriver under remissvaret.

Mattias är ansvarig för uppföljning.

4. Rapport från sysadmingruppen

Strömmen testades i datahallen och en maskin hade inte ström. Det löste sig självt när strömmen kom tillbaka.

5. Förberedelser inför årsmötet

  1. Budget – Genomgång av förslag på ny budget för 2021 till årsmötet.
  2. Verksamhetsplan – Verksamhetsplanen kommer att mailas ut i god tid när den väl är klar.
  3. Verksamhetsberättelse – Inte klar. Ska gå igenom protokollen och sammanställa.

Årsmötet sker söndagen 2021-02-14 klockan 14, online (pga COVID-19), och pågår ca en timme men tills det är klart.

7. Övriga frågor

Domstol.se – Man kan nu använda hemsidan med Tor. Diskussion om att skriva en text om hur DFRI gick tillväga.

8. Ansvarig för nästa styrelsemöte

Julien är ansvarig för nästa styrelsemöte.

9. Mötets avslutande.

Mötet avslutas 20:05