#9 – 20131204

Protokoll för DFRI’s styrelsemöte #9 2013-12-04 @ Kista Science Tower.
Tid: 18:30-20.30

 1. Mötet öppnas, närvarande: Linus, Johan, Patrik, Alexander, Linda, Markus, Johan, Mikael, Emil
 2. Val av mötessekreterare
  Emil väljs till mötessekreterare
 3. Godkännande av agenda
  Agendan godkänns
 4. Ekonomiskt läge
  Johan rapporterar att föreningen har 65 medlemmar och att föreningens ekonomi är god.
 5. Uppföljning, tidigare AP:s
  • Uppdatering av styrelsens sammansättning till banken (Johan)
   Bankens lista är uppdaterad. Hanna ska gå till banken och hämta ut uppgifter.
  • Status på fler IPV6-bryggor (Linus) – ingen uppdatering, APn tas bort.
  • Router och dator till en ny site (NOC)
   Kommer att ske i nära framtid, APn tas bort.
  • Från årsmötet ”Föreningen ska aktivt söka projektmedel.” (Styrelsen)
   Styrelsen fortsätter att undersöka olika projektmedel. APn ska flyttas till normal punkt till kommande möten.
  • Finns en sida på torproject.org där vi kan lägga upp information om DFRI och så kan folk donera. Vi kan öronmärka exit-pengarna på något sätt. (Hanna)
   Hanna är inte närvarande, APn kvarstår till nästa möte.
  • DFRI ska börja ta Bitcoin (Alexander)
   – Förtydliga på webbsidan att Bitcoin inte är anonymt
   – Undersöka Bitcoin-marknader
   – Undersök hur man bokför Bitcoindonationer
   – Ta fram en Bitcoin-donationspolicy
  • Undersöka möjligheten till ny ansökan till TU-stiftelsen till nästa möte. Men först måste rapporten in. (Hanna)
   Hanna är inte närvarande.
 6. TU-rapport (Hanna)
  Hanna är inte närvarande. Rapporten är inlämnad.
 7. Tid / plats för årsmöte (Styrelsen)
  Styrelsen undersöker 12 och 18 Mars som potentiella datum för årsmötet. Förslag på tidpunkt 18:30-21:00. Patrik undersöker platsmöjligheter.
  Linus kontaktar valberedningen.
 8. Medlemsavgift 2014 (Johan)
  – Ny AP: Johan skickar ett mail till nya medlemmar med information om att deras medlemsavgift är förlängd för att täcka 2014
  – Ny AP: Alexander skicka en påminnelse till alla medlemmar om att betala sin medlemsavgift 2014
  Styrelsen beslutar att nya medlemmar från 1 oktober löser medlemsskap för innevarande och nästkommande kalenderår.
  Medlemsavgiften 2014 beslutades på årsmötet.
 9. CryptoParty (Linda)
  Linda rapporterar om CryptoParty, Linda informerar om hur det är en blandad och öppen gemenskap.
  – Ny AP: Linda skriver ihop ett blogginlägg om CryptoParty
 10. DFRI-mail (Linus)
  Linus föreslår att föreningen startar LEAP.
  Mötet beslutar att vi undersöker LEAP vidare.
 11. DFRI på 30C3 (Alexander)
  – Ny AP: Patrik registrerar DFRI till att vara ”subassembly” hos Noisysquare på 30C3
  – Ny AP: Alexander undersöker möjligheter till profilmaterial på 30C3
 12. DFRI på Internetdagarna 2014 (Patrik)
  – Ny AP: Patrik undersöker olika möjligheter för en DFRI-dag på Internetdagarna 2014
 13. Sponsring (Alexander)
  – Ny AP: Alexander uppdaterar webbsidans donationssida med sponsorsida
  – Ny AP: Alexander undersöker möjligheterna för profilkläder
 14. Övrigt
 15. Nästa möte
  Nästa möte hålls på 30C3 i Hamburg den 28 December klockan 11:00. Linus kallar till mötet.
 16. Mötet avslutas

En kommentar till “#9 – 20131204

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.