#4 – 20120612

Mötesprotokoll DFRI 2012 #4

Tisdag 2012-06-12 18:40-19:40, Tulegatan.

Närvarande: Hanna, Johan N, Linus, Martin, Pawal

Sekreterare: Hanna

Punkter på agendan

 1. Ekonomiskt läge
 2. Uppdatering nät och tjänster
 3. Uppföljning från förra mötet
  1. Se över hemsidan (Alex)
  2. Blog-entry funktion på DFRI:s förstasida (Pawal)
  3. Utkast till kort text om digital rättigheter (Sofia)
  4. Lägga upp paypal konto (Alex)
  5. Ordna med Paypal-konto, behöver text också (Alex)
  6. Kontakta andra svenska Tor-operatörer (Linus)
  7. Lägg upp statistik för trafik & status på trafiken på wikin (Linus)

Protokoll

 1. Mötet öppnat.
 2. Ekonomiskt läge. 88 448 kronor, 37 medlemmar.
  • Förbrukar 2500 i månaden på bandbredd. Mindre än budgeterat.
  • Vi ska börja betala mer, osäkert vad vi hamnar på.
  • Ligger även under budget på hårdvaran, budgeterat 15 000 i år.
 3. NÄT OCH TJÄNSTER
  • Vi har byggt ut vårt nät och är nu anslutna till ytterligare en IX.
  • Vi behöver bygga ut nätet mer för att knyta ihop våra två sajter. Vi har fått 2 x 100 Mbit som vi inte använder idag. Linus kollar på möjligheter.
  • ICANN letar efter ett ställe i Stockholm att köra L-ROOT på. Pawal har en kontakt. Linus och Pawal skriver ihop något.
  • Christian på Teknikbyrån har hjälpt DFRI väldigt mycket.
 4. UPPFÖLJNING FÖRRA MÖTET
  • Se över hemsidan, dvs implementera designen. Inte gjort. Johan Tweetar ut en förfrågan om någon kan göra det om Alexander inte vill.
  • Bloggentry-funktion på DFRI:s förstasida. Ska vara låst för alla utom styrelsen. Försöka få till uppdatering via webb. Pawal kollar upp.
  • Kort utkast till text om digitala rättigheter. Inte klart. Flyttas till allmänna listan nu.
  • Paypal konto. Johan har lagt upp. Vi ska testa. Vore schysst med en donera-sida som visar hur många Mbit folk donerat pengar till. En enkel sida så länge. Torservers.net och Noisetor är bra exempel. Hanna skriver ihop en text.
  • Kontakta andra svenska Tor-operatörer. Vi ska skicka ut ett mail till andra Tor-operatörer och bjuda in dem till listan.
 5. ÖVRIGT TO DO
  • Skriv dit på hemsidan att ett av våra mål är att skaffa erfarenhet av hur det är att driva Tor-trafik i Sverige. Abuse fall, juridiska processer, besvär etc. Förhoppningsvis noll. Dags att få igång en Tor-sida. Linus och Johan skriver ihop något bra.
  • Även statistik, hur mycket vi pushat. Det finns statistik på servern, men den måste ut på webben på något sätt. Linus fixar så att bilderna skickas till en webbmapp på servern som vi kan länka till. Hanna uppdaterar förstasidan på engelska och svenska.
  • Hemsidan, www.dfri.se, bör flyttas till vårt nät. Sunet får abuse mail eftersom hemsidan ligger hos dem.
  • Eurodig. Pawal och Martin kommer att prata om säker routing på Eurodig. NRO:erna vill bygga om internet och ta kontroll över alla IPv4 adresser.
 6. Mötet avslutat

Mötesprotokoll DFRI 2012 #4

Tisdag 2012-06-12 18:40-19:40, Tulegatan.

Närvarande: Hanna, Johan N, Linus, Martin, Pawal

Sekreterare: Hanna

Punkter på agendan

 1. Ekonomiskt läge
 2. Uppdatering nät och tjänster
 3. Uppföljning från förra mötet
  1. Se över hemsidan (Alex)
  2. Blog-entry funktion på DFRI:s förstasida (Pawal)
  3. Utkast till kort text om digital rättigheter (Sofia)
  4. Lägga upp paypal konto (Alex)
  5. Ordna med Paypal-konto, behöver text också (Alex)
  6. Kontakta andra svenska Tor-operatörer (Linus)
  7. Lägg upp statistik för trafik & status på trafiken på wikin (Linus)

Protokoll

 1. Mötet öppnat.
 2. Ekonomiskt läge. 88 448 kronor, 37 medlemmar.
  • Förbrukar 2500 i månaden på bandbredd. Mindre än budgeterat.
  • Vi ska börja betala mer, osäkert vad vi hamnar på.
  • Ligger även under budget på hårdvaran, budgeterat 15 000 i år.
 3. NÄT OCH TJÄNSTER
  • Vi har byggt ut vårt nät och är nu anslutna till ytterligare en IX.
  • Vi behöver bygga ut nätet mer för att knyta ihop våra två sajter. Vi har fått 2 x 100 Mbit som vi inte använder idag. Linus kollar på möjligheter.
  • ICANN letar efter ett ställe i Stockholm att köra L-ROOT på. Pawal har en kontakt. Linus och Pawal skriver ihop något.
  • Christian på Teknikbyrån har hjälpt DFRI väldigt mycket.
 4. UPPFÖLJNING FÖRRA MÖTET
  • Se över hemsidan, dvs implementera designen. Inte gjort. Johan Tweetar ut en förfrågan om någon kan göra det om Alexander inte vill.
  • Bloggentry-funktion på DFRI:s förstasida. Ska vara låst för alla utom styrelsen. Försöka få till uppdatering via webb. Pawal kollar upp.
  • Kort utkast till text om digitala rättigheter. Inte klart. Flyttas till allmänna listan nu.
  • Paypal konto. Johan har lagt upp. Vi ska testa. Vore schysst med en donera-sida som visar hur många Mbit folk donerat pengar till. En enkel sida så länge. Torservers.net och Noisetor är bra exempel. Hanna skriver ihop en text.
  • Kontakta andra svenska Tor-operatörer. Vi ska skicka ut ett mail till andra Tor-operatörer och bjuda in dem till listan.
 5. ÖVRIGT TO DO
  • Skriv dit på hemsidan att ett av våra mål är att skaffa erfarenhet av hur det är att driva Tor-trafik i Sverige. Abuse fall, juridiska processer, besvär etc. Förhoppningsvis noll. Dags att få igång en Tor-sida. Linus och Johan skriver ihop något bra.
  • Även statistik, hur mycket vi pushat. Det finns statistik på servern, men den måste ut på webben på något sätt. Linus fixar så att bilderna skickas till en webbmapp på servern som vi kan länka till. Hanna uppdaterar förstasidan på engelska och svenska.
  • Hemsidan, www.dfri.se, bör flyttas till vårt nät. Sunet får abuse mail eftersom hemsidan ligger hos dem.
  • Eurodig. Pawal och Martin kommer att prata om säker routing på Eurodig. NRO:erna vill bygga om internet och ta kontroll över alla IPv4 adresser.
 6. Mötet avslutat