Styrelsemöte #3 2021-02-25

Datum: 2021-02-25 19:00
Plats: Online
Närvarande: Elenor, Siren, Patrik, Tobias, Mattias

1. Mötets öppnande

Mötet förklaras öppnat 19:03.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Mattias Axell väljs till mötesordförande.
Patrik Wallström väljs till mötessekreterare.

3. Utåtriktad verksamhet

Peter Michanek berättade för Sveriges Radio om kritiken mot att svenska kommuner och myndigheter i ett inslag här: https://sverigesradio.se/artikel/kritik-mot-kommuner-som-delar-personuppgifter-ett-misslyckande

DFRI har bidragit med lite tips och råd gällande VPN och OpenVPN-kopplingar till en av SIDAs bidragsmottagare.

4. Rapport från sysadmingruppen

Planen vid förra mötet var att två nya servrarna skulle installeras. Tyvärr kom vi bara in i ena datorhallen så en maskin återstår. Förhoppningvis installeras den andra nästa vecka. Dock körs ingen tjänst ännu på den nya servern utan migreringsarbete återstår.

Exit-noderna tuffar på och kör 99 MiB/s
https://metrics.torproject.org/rs.html#search/171.25.193

5. Övriga frågor

Vi behöver överlämning av medlemsregistret så att Siren kan hantera det. Protokoll från årsmötet och det konstituerande styrelsemötet ska också distribueras runt för underskrifter, så att vi har nya firmatecknare, och för att släppa in Siren hos banken.

Svar och ev. val av ombud till workshop hos Linköpings Universitet.

Förslag från medlem Jonathan och Mattias Axell är att sätta upp en DFRI-Matrix-server för våra medlemmar. Be NOC om råd hur man bäst gör detta.

6. Ansvarig för nästa styrelsemöte

Tobias håller i nästa möte som hålls 18:e mars kl 19.30.

7. Mötets avslutande.

Mötet avslutas 19.21.