[:sv]Styrelsemöte #3 2017[:]

[:sv]Tid: 2017-04-04 18:00
Plats: Götgatan, Stockholm
Närvarande: Malin Crona, Peter Michanek, Johan Nilsson, Patrik Wallström, Gitta Wilén och två föreningsmedlemmar.

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
  Mötet valde Peter Michanek till mötets ordförande och Malin Crona som mötessekreterare.
 3. Ekonomiskt läge och medlemsantal
  Kassören hade meddelat att vi har ca 80 medlemmar och medel som räcker i minst två år med nuvarande utgiftstakt.
 4. Rollfördelning inom styrelsen
  Vi behöver klargöra hur arbetsuppgifterna inom styrelsen ska fördelas. Frågan kunde inte behandlas på styrelsemiddagen 28 februari då inte alla var närvarande. Av samma orsak kan frågan inte heller på detta möte behandlas utan bordläggs till nästa möte.
 5. Integritet för alla – DFRI-mingel 2 maj
  Vi har bjudit in organisationer och privatpersoner som vi tror är intresserade av integritetsfrågor. Malin kommer att starta en ny mejltråd så att vi inte missar att bjuda in någon. Tanken är att de som vill kan få hålla en dragning på 8 minuter om något viktigt ämne. Klara hittills är: DFRI (om vilka vi är och vad vi gör),Brit Stakston och Blank Spot Project, Birgitta Edberg om GPDR, Pontus om PGP-nycklar och kryptering.
  Vi behöver några frivilliga som hjälper till att köpa vin och lite tilltugg till kvällen. Malin mejlar ut till alla medlemmar och kommer att uppdatera bloggposten efter hand.
  Detaljer om tid och plats finns här:
  https://www.dfri.se/integritet-for-alla-dfri-mingel-2-maj/
 6. Rapport från EDRi:s årsmöte
  Peter deltog i EDRi:s årsmöte i Amsterdam och redogjorde för sina upplevelser och intryck därifrån. Om anteckningarna från seminarier görs tillgängliga kan Peter sprida dessa inom föreningen.
 7. Cryptoparty STHLM höst 2017
  Linda som håller i detta evenemang var inte närvarande men styrelsen diskuterade möjliga datum. Antingen 4 eller 11 oktober men helst 4 oktober, för då kan Malin vara med. Önskan från styrelsemöte om punkt om kontanter. Patrik ordnar. Johan och NOC:en kan prata om att köra Tor-relän på Raspberry Pi.
 8. Trygghetskamerans dag
  Peter har varit i kontakt med arrangören. Vi ska inte vara med i programmet i år, men om någon vill stå utanför och göra en repris av förra årets lyckade trygghetsinsats genom att filma deltagarna kan Peter samordna detta. Mejla i så fall: dfri@dfri.se
 9. Mejllistor och spam
  Vi hade en genomgång av vilka mejllistor föreningen har och hur de används. Frågan om hur dessa modereras och filtreras bordläggs tills Linus kan närvara.
 10. Remisser
  1. MSB:s incidenthantering
   Frågan diskuterades men då Tom ej var närvarande fanns inte så mycket att säga. En artikel som nämner DFRI publicerades nyligen på Computer Sweden: http://computersweden.idg.se/2.2683/1.679489/sluta-morka-it-incidenter
  2. Kommunikationslösning för staten – Rakel 2
   Dataskydd.net har frågat om vi vill vara med och skriva på remiss om detta. Ingen har möjlighet att medverka. Peter svarar dataskydd.net detta.
 11. Flytt av AT4AM
  Det finns inte längre någon inom föreningen som vill driva detta projekt. Styrelsen beslutar att låta Joel ta över AT4AM och driva det vidare utanför DFRI.
 12. Nästa styrelsemöte
  16 maj 18:00-19:30 med Patrik som ansvarig.
 13. Höstens möten
  Peter gör en doodle inför höstens styrelsemöten för att stämma av vilka datum alla i styrelsen kan.
 14. Öppen diskussion
  Man kan installera en plugin som heter emoji settings. Förslag från medlem att DFRI-webben kan installera den för att man inte ska hämta emojis från andra sajter.
 15. Inga övriga frågor

[:]

En kommentar till “[:sv]Styrelsemöte #3 2017[:]”