[:sv]Styrelsemöte #5 2018-05-22[:]

[:sv]Protokoll DFRI styrelsemöte #5 2018
Datum: 2018-05-22
Plats: Telefonplan, Stockholm
Närvarande: Patrik, Linus, Julien, Johan och Peter, samt två gäster.

 1. Mötets öppnande
  Mötet öppnas 18.07.
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
  Julien väljs till mötesordförande, Patrik till mötessekreterare.
 3. Ekonomiskt läge och medlemsantal
  Vi har cirka 70 medlemmar och klarar oss minst två år till med nuvarande utgifter.
 4. Rapport från NOC
  Status från NOC är att vi har uppgraderat lite system, samt uppgraderat stora delar av nätet till 10Gbit. Vi kör ca 100 MiB/s Tor-trafik just nu. Det är ca 1,3% av det totala Tor-nätets exit-trafik.
 5. Diskussionspunkter och beslut
  Julien håller på att skriva en text om EU:s upphovsrättsreform. EDRi är bl.a. kritiska. Vi ska undersöka möjligheten att samordna publiceringen med något hos EDRi. Julien kontaktar EDRi och fixar till texten för publicering.GDPR – DFRI borde beskriva tydligt på hemsidan hur vi hanterar medlemsuppgifter. Vi har en text som ska fixas till och läggas ut på WordPress-sajten. Patrik ska titta i DFRI:s redovisning för att se när vi slutade hantera personuppgifter där. DFRI hanterar inga personuppgifter hos tredje part (”personuppgiftsbiträden”). Linus sätter upp en Etherpad, så att vi tillsammans kan beskriva hur vi hanterar personuppgifter inom DFRI. Peter och Julien hjälper till. Är vår bank ett personuppgiftsbiträde?
 6. RPiTor-projektet
  Tor-relän – Det finns en ny version av Raspberry Pi 3. Julien kommer att ha mer tid att uppgradera programvaran för en uppdaterad RPi nu.
 7. Ansvarig för nästa styrelsemöte
  Middag på lokal den 11:e juni. Johan är sammankallande. Nästa riktiga styrelsemöte tisdagen den 28/8 kl 18.00, Linus ansvarar.
 8. Övriga frågor och öppen diskussion
 9. Mötets avslutande
  Mötet avslutas 19:39.

[:]