Styrelsemöte #5 2018

Datum: 2018-05-22

Plats: TBD

Närvarande: TBD

  1. Mötets öppnande
  2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
  3. Ekonomiskt läge och medlemsantal
  4. Diskussionspunkter och beslut
  5. Ansvarig för nästa styrelsemöte
  6. Övriga frågor och öppen diskussion
  7. Mötets avslutande