Styrelsemöte #13 2022-12-12

Föreningens namn: Föreningen för digitala fri- och rättigheter

Organisationsnummer tilldelat av skatteverket: 802461-0852

När: 12 december 2022 19.30 – 20.30

Var: Online

Närvarande styrelsemedlemmar: Mattias Axell, Andreas Bäckström, Päivi Morell Heinänen, Börje Ohlman, Tobias Pulls, Fredrik Söderblom

Övriga närvarande: Patrik W

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades 19.33.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Mattias valdes till mötesordförande och Tobias till mötessekreterare.

3. Rapport från sysadmingruppen

Ingen närvarande men vad vi andra vet så går allt framåt.

4. Ekonomi

Mattias rapporterar att vi stött på problem med Swedbank igen. Vi saknade några viktiga ord i protokollet från förra året. Ett tredje försök gör vi nu strax.

5. Förslag på talare till konferens

Börje önskar förlsag på talare till vår gemensamma konferens (DFRI, ISOC-SE, Dataskydd.net, SNUS) den 26:e januari. Tobias har redan tackat ja via förfrågan från Jonas på ISOC-SE. Närvarande brainstormade lite med tips till Börje. Vilka ämnen tycker du konferensen ska behandla? Har du förslag på talare? Vad skulle du vilja bidraga med? Andra idéer? Maila Börje!

6. Extra styrelsemöte direkt efter detta

Vi har missat ännu en formulering till Swedbank. För att se till att allt blir rätt till nu för tredje gången så önskar vi ha ett extra styrelsemöte direkt efter detta med endast beslutspunkt om bank utifrån det exempelprotokoll som Swedbank har skickat. Styrelsen beslutade att göra detta.

7. Planera nästa årsmöte

Fortsatt planerat till 7 februari 2023. Mattias föreslår en hybrid-lösning för att möjliggöra för medlemmar som inte fysiskt kan eller vill ta sig till Stockholm. Återkommer med längre förslag till styrelsen.

8. Övriga frågor

Vi planerade tid för nästa styrelsemöte inför att skicka utskick om årsmötet.

9. Nästa möte

Nästa styrelsemöte är 9 januari 20.00 – 21.00.

10. Mötets avslutande

Mötet avslutades 19.59.