[:sv]Styrelsemöte #5 2017 [:]

[:sv]Datum: 20 juni kl.18.00
Plats: Stockholm 

Närvarande: Patrik, Gitta, Peter, Linda + 1 medlem 

Dagordning (obs! kort styrelsemöte + sommaravslutning) 

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Patrik valdes till mötesordförande och Linda till mötessekreterare.
3. Ekonomiskt läge och medlemsantal – Linus
Vi har 80 medlemmar och medel så att vi klarar av våra utgifter för ytterligare 2 år framöver.
4. Cryptoparty – Linda
Cryptoparty STHLM sker nästa gång den 4 oktober på Tekniska museet i framtidslabben. Vi planerar att köra mellan 17.00-19.30. Linda och Jenny kommer kalla till ett möte i augusti för att planera detaljer. Linda mailar cryptopartylistan.
5. Föreningens namn – Peter
Ska vi även fortsättningsvis heta ”Föreningen för Digitala Fri- och Rättigheter” eller är det för långt och otillgängligt? Peter undersöker vidare. 
6. Dataskydd.net – Peter
Diskussion kring vidare samarbete. 
7. Övriga frågor
Patrik har deltagit i en workshop i Montreal, ev kan det leda till något ytterligare. Patrik skickar rapport till hela styrelsen från mötet om det kommer en sådan.
8. Nästa styrelsemöte 5 oktober
Peter kallar till nästa styrelsemöte.

 [:]