Styrelsemöte #6 2023-09-18

Föreningens namn: Föreningen för digitala fri- och rättigheter

Organisationsnummer tilldelat av skatteverket: 802461-0852

När: 18 september 2023 18.30 – 19.30

Var: Online

Närvarande styrelsemedlemmar:

Andreas, Börje, Mattias, Tobias, Victoria

Övriga närvarande:

Albin, Elias, Henrik, Maximillian, Waldemar

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades 18.34.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Mattias valdes till mötesordförande och Tobias till mötessekreterare.

3. Rapport från sysadmingruppen

Elias rapporterade om läget.

Tor-reläna rullar på. Tester kring ny instans och inloggning för Nextcloud på g.

Vi har en del nya intresserade till sysadmingruppen men inte kommit helt igång. Jobbar på processen kring att onboarda nya på lämpligt sätt utan att störa nuvarande volentärer.

4. Ekonomi

Andreas rapporterade läget, men inget superspännande. Swish verkar vara det mest populära för att bli medlem.

Mattias har förberett ett utskick kring medlemmar och medlemslistor för att städa upp bland äldre inaktiva. Viktigt att vi inte har kvar gamla personuppgifter i onödan på listan.

Att titta på Open Collective kräver Stripe konto kopplat till organisation, undersöks.

5. Övriga frågor

Om någon medlem är nyfiken på styrelsearbete så kontakta oss. Vi önskar gärna fler inför nästa år. Tobias tar kontakt med valberedningen.

”My Data Done Right” projektet kommer få en till aktiv medlem under hösten.

Andreas och Börje tittar på resepolicy inför nästa möte.

Börje har precis börjat processen kring nästa SamNet. Vill du hjälpa till organisera kontakta Börje.

Framöver bör vi kolla hur vi hanterar vår fysiska brevlåda. Det analoga används inte så mycket nu för tiden. Kan vi spara pengar på något sätt genom att samköra?

Vi påminner alla om att det är demonstration mot Chat Control under veckan.

7. Nästa möte

Nästa arbetsmöte är 16 oktober kl 18.30.19.30.

Nästa styrelsemöte är 13 november kl 18.30-19.30.

8. Mötets avslutande

Mötet avslutades 19.04.