Styrelsemöte #11 2022-11-08

Extra styrelsemöte direkt efter extra årsmötet. Formaterat enligt önskemål från Swedbank.

Föreningens namn: Föreningen för digitala fri- och rättigheter

Organisationsnummer tilldelat av skatteverket: 802461-0852

Datum: 8 november 2022

Ort: Stockholm / online hybrid

Närvarande styrelsemedlemmar: Mattias Axell, Victoria Bull (suppleant), Andreas Bäckström, Tobias Pulls, Cory Robinson, Fredrik Söderblom

Övriga närvarande: Ingor Lind, Johan Nilsson, Elias Rudberg

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades 19.48.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Mattias Axell valdes till mötesordförande och Tobias Pulls till mötessekreterare.

3. Val av justerare

Elias Rudberg och Fredrik Söderblom valdes till justerare.

4. Företrädare till Swedbank och internetbanksanvändare

Enligt stadgarna så skall föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

I enlighet med stadnarna så beslutade styrelsen att utse:

  • Mattias, Axell Personnummer (dolt online men ingår i protokollet)
  • Andreas, Bäckström Personnummer (dolt online men ingår i protokollet)

Att var för sig företräda föreningen i samtliga frågor.

Detta beslut innebär bland annat, men inte enbart, att företräda föreningen gentemot Swedbank AB
och att utse behörighetsadministratörer och företagsanvändare i föreningens internetbank.

5. Mötets avslutande

Mötet avslutades 19.52.