Styrelsemöte #7 2019-10-01

Datum: 2019-10-01 18:00
Plats: Telefonplan, Stockholm

1. Mötets öppnande

Mötet förklaras öppnat kl 18.03.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Mötesdeltagarna valde Peter till ordförande. Till sekreterare valdes Mattias.

3. Ekonomisk läge och medlemsantal (Patrik)

Sista påminnelse utskickad till medlemmar som inte betalat avgiften.Medlemsantalet är på c:a 50 personer.Ekonomin är i god form.

4. Rapport från sysadmingruppen (Johan)

Sysadmingruppen informerar att det gjorts mycket jobb och att det syns inte än men att det kommer märkas när resultatet aktiveras och att föreningen nu kör 1,5 Gbit Tor-trafik.

5. Internetdagarna 25-26 nov 2019 – beslut om DFRI-monter (Mattias)

Mötet bestämmer att delta samt att ekonomiska ersättning ska utgå med 50/50 uppdelning med 50% till medverkande personer och 50% till föreningen. Föreningen ska skicka ut fakturor utan moms och ta emot fakturor från de som ställt upp mot ersättning.Mötet bestämmer också att medverkande personer kan beställa stickers, t-shirts med DFRI-logotyp, ta fram broschyrer samt förbereda integritetstips.

6. Skatteverket och Moms (Patrik)

Mötet bestämmer att kassören Patrik ska lämna in skattedeklaration samt bilaga till Skatteverket. Mötet konstaterar att DFRI inte är momsbefriade som ideell förening och att det går att dela upp ideella föreningens bokföring i 2 delar. Föreningen bordlägger beslut om att göra ändringar kring bokföring.

7. Remissvar Reseavdragsutredningen

Styrelsen föreslår att ta bort rekommendationen att just staten ska sätta upp en lösning. Mötet bestämde att text-formatet inte är lämpligt pga de noteringarna DFRI gör i marginalen som finns i föreningens mall.

8. Stockholm Human Rights Award

Mötet bestämmer att Mattias anmäler Gitta och Mattias alternativt Gitta, Mattias och Patrik för att delta.

9. VPN-tjänst

Mötet bestämmer att avvakta med något beslut kring VPN-tjänster och det är inte intressant i dagsläget. Intern VPN för interna sysadminuppgifter kan underlätta och bli aktuellt.

10. Övriga frågor

E-postlistor

Mötet bestämmer att Linus sätter upp submission, SPF-record och DKIM-signering och att Patrik ska hjälpa Linus att lägga upp i Postmaster på Google.

Uppdatering från Rådet om Artikel 13 på Regeringskansliet

Julien som representerade DFRI ger en uppdatering om hur mötet påRegeringskansliet gick. Fokus ligger på integritetsaspekten somär viktigast för DFRI, bl.a. filtrering.

11. Nästa styrelsemöte

Datum och tid: 5/11 18.00
Mötesansvarig: Julien Pinget

12. Mötet avslutas

Mötet avslutas klockan 19.14