Styrelsemöte #2 2020-02-16 (konstituerande)

Datum: 2020-02-16
Plats: Gärdet, Stockholm
Närvarande: Sus Andersson, Mattias Axell, Peter Michanek, Johan Nilsson, Linus Nordberg, Julien Pinget, Patrik Wallström och Elenor Weijmar

1. Mötets ordförande

Peter Michanek valdes till mötesordförande.

2. Mötets sekreterare

Linus Nordberg valdes till mötessekreterare.

3. Fördelning av poster DFRI:s styrelse 2020

  • Peter Michanek valdes till föreningens ordförande.
  • Linus Nordberg valdes till föreningens kassör.
  • Julien Pinget valdes till föreningens sekreterare.

4. Firmatecknare

Enligt föreningens stadgar §12 tecknas firman av ordförande och kassör var för sig. Föreningens firma tecknas således av Peter Michanek och Linus Nordberg.

5. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls den 2020-03-02 kl. 18:00. Peter Michanek är sammankallande.

Print This Page Print This Page