[:sv]Styrelsemöte #1 2018-01-23[:]

[:sv]

Datum: 2018-01-23
Plats: Gärdet, Stockholm

Närvarande: Johan, Linus, Patrik och Peter

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades kl 17:57

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Peter valdes till ordförande och Johan till sekreterare.

3. Ekonomisk läge. (Linus)

Bokslut för 2017 nästan klart inför årsmötet. Föreningens ekonomi är god.

4. DFRI-klistermärken, orginal? (Gitta) 

Gitta var ej närvarande och punkten utgår.

5. Budget (Linus)

Genomgång av utfall mot föregående års budget och förslag på ny budget för 2018 till årsmötet.

6. Årsmöte

Inga motioner har inkommit.

Linda har påbörjat en verksamhetsberättelse. Peter har skickat kompletterande information.

Förslag på verksamhetsplan inför 2018 togs fram, Linus skickar till Patrik. Patrik sammanställer och skickar ut det som behövs senast på söndag.

Styrelsen beslutade om ett budgetförslag och att föreslå oförändrad medlemsavgift.

7. Betalvägar (Linus)

Styrelsen beslutade att avveckla användandet av Paypal då det knappt används längre. Möjligheten att donera/betala med kort försvinner nu tillsvidare. Swish har använts flitigt sedan det infördes förra hösten.

6. Internationellt namn (Linus)

Namnet Digital Freedom and Rights Association förekommer numera för DFRI. Det har sannolikt tagits från Wikipedia. Namnet diskuterades utan beslut.

7. Nästa Styrelsemöte

Direkt efter årsmötet hålls ett konstituerande möte. Nästa styrelsemötet därefter hålls den 6/3 med Peter som ansvarig.

8. Övriga frågor

Inga.

9. Mötet avslutas

Avslutat 19.43.

 [:]