DFRI:s arbete med Tor 2012-2013

I början av 2012 fick DFRI ett bidrag på 100 000 kronor från Stiftelsen för Telematikens Utveckling för att under ett och ett halvt års tid utveckla Tor- och oniontekniken och dra empiriska slutsatser. 

Projektet pågick mellan februari 2012 och augusti 2013 och resulterade bland annat i en rapport som du hittar här (pdf) DFRI_Tor_rapport_20131121

BILAGA_B
BILAGA_C

Sammanfattning

Mellan februari 2012 och augusti 2013 drev DFRI fyra Tor-exit-relän, med en total kapacitet om ca 250 Mbit/s, och gjorde olika tester av Tor-tekniken.

I samband med att Tor-projektet efterlyste fler bryggor satte DFRI under en period upp 250 bryggor för att undersöka hur mycket trafik de skulle förmedla om de fick tillgång till obegränsad kapacitet. Slutsatsen är att Tor-bryggors behov av kapacitet är låg.

DFRI satte även upp ett testnätverk som användes för tidiga tester av IPv6-stödet i Tor.

DFRI har även investerat i hårdvara för att förmedla mer trafik, och testat gränserna för trafikmängd per Tor-relä.

Föreningen köpte även in 23 stycken RaspberryPi, och konfigurerade dem för att enkelt kunna användas som Tor-relän av ”icke-tekniska” personer. Enheterna delades ut till föreningens medlemmar.

Föreningen har även kartlagt vilken typ av abuse-ärenden som drift av Tor-exit-trafik ger, och ska ta fram en policy för att hantera och svara på dessa.

Under de första sex månaderna handlade abuseärendena främst om automatiserade scanningar av sårbarheter, samt scraping, och enstaka fall av webbspam och skräppostningar till forum. Sedan sommaren 2013 har föreningen även tagit emot en stor mängd abuseärenden rörande copyrightskyddat material.

En kommentar till “DFRI:s arbete med Tor 2012-2013”

  1. […] I början av 2012 fick DFRI ett bidrag på 100 000 kronor från Stiftelsen för Telematikens Utveckling, TU-stiftelsen, för att under ett och ett halvt års tid utveckla Tor- och oniontekniken och dra empiriska slutsatser. Bland annat kartlade föreningen abuse-ärenden, hjälpte till att testa IPv6 stödet i Tor, och började arbeta på en lösning för att icke-tekniska personer ska kunna driva Tor-relän. Nu har vi publicerat rapporten här på webben >> […]

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.