[:en]Want to patch EU laws?[:sv]Vill du patcha EU-lagarna?[:]

[:en]When the Members (MEP) of the European Parliament (EP) write their laws, they use a tool called Automatic Tool for AMendments (AT4AM). AT4AM is fairly unknown outside of the EP, so it comes as no surprise that DFRI’s efforts in providing AT4AM for all is even less recognized. With this tool you can also create ready-for-voting amendments to email to the MEPs, and can in that way directly affect policy — without being a full time politician!

Despite AT4AM not being user friendly enough for everyone to create amendments, we’re working on getting there. If you or your organization can suggest improvements to the law, check out and at4am.eu as well as get involved in DFRI![:sv]När ledamöterna (MEP) i Europaparlamentet (EP) författar sina lagar gör de det i ett verktyg om heter Automatic Tool for AMendments (AT4AM). AT4AM är rätt okänt utanför EP, så det är inte så förvånande att DFRI:s arbete med att driva AT4AM för alla är ännu mindre känt. Med verktyget kan man även göra färdiga lagförslag att maila till MEP:arna, och på så sätt kan man vara med och påverka direkt — utan att vara heltidspolitiker!

Trots att AT4AM ännu inte är tillräckligt användarvänligt för att vem som helst ska kunna lägga lagförslag, så jobbar vi på att komma dit. Om du eller din organisation har förbättringsförslag, titta in på at4am.eu samt engagera dig i DFRI![:]

2 kommentarer till “[:en]Want to patch EU laws?[:sv]Vill du patcha EU-lagarna?[:]”

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.