#8 – 20131017#8 – 20131017

Mötesprotokoll DFRI styrelsemöte #8 2013 17/10 @centrala Stockholm,
Tid: 18:30-20.30

 1. Mötet öppnades.
 2. Till sekreterare valdes Hanna Larsson.
 3. Agendan godkändes.
 4. Ekonomiskt läge. En anonym donation om 500 kronor per månad har tillkommit. Nu får vi in 700 kronor anonymt, samt en löpande 300 kronors donation som inte är anonym gentemot DFRI, men som är anonym utåt.
 5. Uppföljning, tidigare AP:s
  • Uppdatering av styrelsens sammansättning till banken (Johan). Inte ännu. Banken vill inte.
  • Sparka igång IPV6 bryggor (Linus). Första bryggan kom igång 17 oktober.
  • Router och dator till en ny site (NOC). Pågående arbete.
  • Från årsmötet ”Föreningen ska aktivt söka projektmedel.” Johan har skrivit på kontraktet med torservers.net, som innebär att vi får ta del av pengar som går ut till organisationer som kör exit-relän. Vi vet inte vilken månad pengarna kommer in, men förhoppningsvis innan oktober är slut.
 6. TU-rapport (Andreas) Nu i beta 2. Styrelsen jobbar på den. Sista steget är att Hanna kollar på den språkligt och skriver en sammanfattning. När den är godkänd av TU-stiftelsen frågar vi om den kan läggas ut på webben.
 7. DRM i html5 (Andreas). Digital Rights Management i HTML 5. EFF har tagit hård ställning mot konceptet. Frågan drivs av Netflix för att skydda content. Om Mozilla inte hoppar på finns det en risk att det inte blir av. Föreningen bör ha en officiell ställning i frågan. Föreningen bör sätta sig in i frågan. Börja med att läsa vad EFF och Creative Commons tycker. Andreas ska prata med en utvecklare på Mozilla.
 8. CryptoParty (Linda). Skitsvårt att få lokal. Linda har letat i två månader. Ska vi ansöka om pengar till lokal? Fixa en sponsor? På KTH finns det rätt billiga lokaler. Linda ska kolla Konsthall C, och Sparvnästet också. Vi flyttar förmodligen Crypto Party till nästa år om vi inte har lokal klar snart. Kontakta Medborgarskolan, ABF, och annat. Kolla om Stacken kan få låna lokal av KTH. Då kan det bli på en torsdagskväll, typ 18-22. Alla får hjälpas åt att leta lokal.
 9. Övrigt
  – Nästa år är PTS ledande för PTS-liknande myndigheter inom EU. Ska vi försöka påverka dem på något sätt? Det finns konkreta förslag. Andreas kommer att driva frågan i DFRI:s namn.
  – DFRI har fått ett mail från en förening liknande vår som söker kontakt med andra i Europa för att skapa en stor Tor-support foundation med legal status och en årlig konferens. Vi ska kolla hur det skiljer sig mot det som Torservers redan gör. Alex frågar om mer information.
  – Vi fick ett konstigt mail från en person som undrar om vi vill hyra ut IP-adresser. Det vill vi INTE. Men Linus har frågat hur han tänkte.
  – Snowden. Emil gjorde ett sjukt bra jobb med att få Snowden nominerad till Sacharov-priset. Han vann inte, men blev en av topp tre nominerade. Applåder!
  – Mail för medlemmar. Hur ska vi hantera förfrågningar från polisen om vi lanserar en sådan tjänst? Vi ska följa svensk lag, men vad krävs enligt svensk lag? Vi måste ta fram en policy för hur förfrågningar ska hanteras och låta olika jurister kommentera på den. Vi ska kunna visa hur, och i vilka fall vi lämnar ut användarnas uppgifter, och hur vi hanterar saker i praktiken. Inte bara peka på svensk lag.
  – Tidningarnas lösningar för att lämna tips är inte säkra, till exempel den som DN har. Vi borde lobba för att tidningarna ska göra något bättre och använda Global Leaks, alternativt Secure Drop.
 10. Nästa möte
  – 4 december 2013 18.30 i Kista. Alexander är sammankallande.
 11. Mötet avslutas

Action points till nästa möte

 1. Finns en sida på torproject.org där vi kan lägga upp information om DFRI och så kan folk donera. Vi kan öronmärka exit-pengarna på något sätt. (Hanna)
 2. DFRI ska börja ta Bitcoin. (lägg till på idélistan)
 3. TU-rapporten ska bli klar och lämnas in.
 4. Hanna ska undersöka möjligheten till ny ansökan till TU-stiftelsen till nästa möte. Men först måste rapporten in.

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.