Styrelsemöte #2 2019-02-10 (konstituerande)

Datum: 2019-02-10
Plats: Sunet, Tulegatan 11, Stockholm
Närvarande: Linus Nordberg, Patrik Wallström, Peter Michanek, Julien Pinget, Sus Andersson, Gitta Wilén, Mattias Axell och Olof Nilsson

1. Mötets Ordförande
Peter Michanek

2. Mötets Sekreterare
Patrik Wallström

3. Fördelning av poster i DFRI:s styrelse 2019
Linus Nordberg, ordförande
Gitta Wilén, vice ordförande
Patrik Wallström, kassör
Peter Michanek, sekreterare

4. Firmatecknare
Enligt föreningens stadgar §12 tecknas firman av ordförande och kassör var för sig. Föreningens firma tecknas således av Linus Nordberg och Patrik Wallström.

5. Nästa styrelsemöte
25:e februari 2019 kl 18.30. Julien Pinget ansvarar för mötet.

Protokollet undertecknas
Gitta Wilén
Johan Nilsson
Julien Pinget
Linus Nordberg
Patrik Wallström
Peter Michanek
Sus Andersson
Mattias Axell
Olof Nilsson