Verksamhetsberättelse 2013

DFRI, Föreningen för digitala fri- och rättigheter

TU-projektet
DFRI har under året avslutat det projekt för att vidareutveckla Tor- och oniontekniken som föreningen i början av 2012 fick medel till av TU-stiftelsen.*

I samband med detta producerade DFRI en slutrapport som redogjorde för projektets gång och erfarenheterna av att driva Tor-exit i Sverige.

Föreningen använde även en del av budgeten till att dela ut förinstallerade och förkonfigurerade Raspberry Pi:s till medlemmar som vill köra Tor-relä.

* Stiftelsen för Telematikens Utveckling.

Drift av Tor-relän fortsätter

Föreningen har fortsatt driva Tor-exits, och förmedlar nu 500 Mbps, mer än dubbelt så mycket som vid samma tid förra året.

Andra aktiviteter under året

 • Fyra Cryptopartyn har anordnats i samarbete med Sparvnästet, ett i februari, två i slutet av november och ett i början av december. Evenemangen var välbesökta och uppmärksammades av DN:s Teknikblogg, The Tor Blog, Ny Teknik och Feber. Styrelseledamot Linda Sandberg höll i trådarna från DFRI:s sida, och flera medlemmar höll presentationer.
 • PTS-knappen, ett tillägg till Firefox och Chrome som gör det enkelt att rapportera överträdelser av cookielagen till Post och Telestyrelsen, PTS, lanserades under våren. Utvecklingen leddes av styrelseledamot Andreas Jonsson.
 • Under hackerkonferensen 30C3 i Hamburg i mellandagarna ordnade torservers.net en sammankomst för aktörer som driver Tor-relän. Flera organisationer presenterade sin verksamhet, däribland DFRI.
 • Riksdagens ledamöter uppmanades i slutet av november att rösta emot betänkande 2013/14:KU6 Sekretess i det internationella samarbetet. Uppmaningen skickades i ett mail, undertecknat DFRI-medlemmen Joel Purra.
 • AT4AM projektet rullar vidare under ledning av styrelseledamot Alexander Rydekull. DFRI har satt upp en maillista och även den första installationen av AT4AM editorn utanför Europaparlamentet.
 • Edward Snowden borde få Sacharovpriset tyckte DFRI och lobbade för saken genom medlemmarna Erik Josefsson och Emil Tullstedt. Snowden nominerades, men fick inte priset.
 • På föreningen Pugwash årsmöte satt ordförande Hanna Larsson med i en panel som debatterade FRA och cyberkrigsföring.
 • Under Birdie 23 i Uppsala berättade kassör Johan Nilsson om DFRI och visade hur det går till att köra Tor-relän, samt anordnade en tävling där det gällde att köra snabbast Tor-relä.
 • En ansökan om medel för att driva öppen DNS-resolver skickades in till Internetfonden under våren, men fick avslag.
 • Ett par debattartiklar har undertecknats. ”Godtyckligt regelverk hotar friheten på nätet”, DN-debatt, 2013-09-03. ”Utfästelser räcker inte”, DN-debatt, 2013-09-16
 • På EDRI:s general assembly fanns styrelseledamot Andreas Jonsson på plats. DFRI tog ställning i frågor som rör medlemsavgiftsstrukturen, samt nya medlemmar till EDRI.

Styrelsemöten
Styrelsen har träffats en gång i månaden, och även medlemmar har deltagit på mötena.

Medlemmar
Antalet medlemmar var vid årets slut 68 stycken, jämfört med 40 stycken 2012.

Ekonomi
Under året fick DFRI in mer medlemsavgifter och donationer än budgeterat.

Utgifterna för transit, marknadsföring och övrigt blev lägre än budgeterat.

Kostnaden för hårdvara blev högre än budgeterat på grund av Raspberry Pi-projektet där DFRI köpte in små datorer som lånas ut till medlemmar som vill köra Tor-relän, samt på grund av att en server för tjänster köptes in.

Sammantaget gav detta ett resultat på minus 33 951 kronor vilket var 18713 kr bättre än budgeterat.

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.