Tor-bryggor

DFRI driver ett flertal exit-relän men inga bryggor (bridges). Om du ändå vill använda DFRI:s relän som förstahopp (guard) så kan du välja dem genom att infoga raderna nedan i Tor’s konfigurationsfil (typiskt /etc/tor/torrc).

Tänk på att många av de förändringar du kan göra i konfigurationen av Tor får dig att se annorlunda ut än de flesta andra Tor-användare och kan komma att minska din anonymitet vid vissa typer övervakning. Att välja DFRI som fast förstahopp gör att de som kan betrakta trafiken mellan dig och DFRI:s relän kan se när och hur mycket din  IP-adress använder Tor-nätverket. De kan dock inte utifrån endast denna information koppla din person till din IP-adress. Detsamma är sant för de förstahopp som väljs automatiskt om du inte väljer DFRI:s relän. Frågan är alltså om du vill riskera att sticka ut mot att få använda DFRI:s relän som förstahopp.

UseBridges 1
Bridge 171.25.193.20:443 DD8BD7307017407FCC36F8D04A688F74A0774C02 # DFRI0
Bridge [2001:67c:289c::20]:443 DD8BD7307017407FCC36F8D04A688F74A0774C02 # DFRI0
Bridge 171.25.193.77:443 A10C4F666D27364036B562823E5830BC448E046A # DFRI1
Bridge [2001:67c:289c::77]:443 A10C4F666D27364036B562823E5830BC448E046A # DFRI1
Bridge 171.25.193.78:443 A478E421F83194C114F41E94F95999672AED51FE # DFRI4
Bridge [2001:67c:289c::78]:443 A478E421F83194C114F41E94F95999672AED51FE # DFRI4
Bridge 171.25.193.25:443 185663B7C12777F052B2C2D23D7A239D8DA88A0F # DFRI5
Bridge [2001:67c:289c::25]:443 185663B7C12777F052B2C2D23D7A239D8DA88A0F # DFRI5