Tor-projektet

Tor är en anonymiseringstjänst som ger sina användare möjlighet att kommunicera anonymt över internet. Genom att driva Tor-relän vill DFRI visa att det inte är särskilt besvärligt att bidra till Tor-nätet. På så sätt hoppas vi att fler föreningar, företag och privatpersoner ska göra det. 

Informationen som skickas i Tor-nätverket är krypterad, men bara fram till det sista hoppet som sker inne i Tornätverket, ett så kallat exit-relä. Därför är det lika viktigt för Tor-användare som för internetanvändare i allmänhet att använda sig av end-to-end-kryptering som t.ex. HTTPS.

DFRI stöttar Tor bland annat genom att driva exit-relän. Information om samtliga DFRI:s relän finns i Tor metrics Relay Search. Vår egen trafikstatistik hittar du här: sajt 1sajt 2, sajt 3, sajt 4.

DFRI har alla sina Tor-relän placerade i Sverige och ansluter sitt nät uteslutande inom landets gränser. Nätet driver vi själva, på IP-adresser ur egna nätblock.

Detta är definitivt inte det billigaste sättet att förmedla Tor-trafik. Att hyra så kallade VPS:er, virtuella datorer, ger betydligt fler bittar per krona.

Men DFRI:s mål är inte bara att stötta Tor-projektet, utan också att visa att det går att driva Tor-trafik i Sverige.

Undersidor

4 kommentarer till “Tor-projektet”