Remissvar

Rutin för remissvar (under uppbyggnad):

  1. Styrelsen: Inkommen remiss styrelsens e-post eller dfri@dfri.se publik email
  2. Styrelsen: Styrelsens ansvarige bjuder in till medverkan och remissgrupp
  3. Styrelsen: Dela ut arbetet till remissgruppen
  4. Remissgruppen: Utsedd remissgrupp formeras och följer process i kollaborativt dokument
  5. Remissgruppen: Bearbetning av remiss
  6. Remissgruppen: Förslag till remissvar till styrelsen
  7. Styrelsen: Godkänner eller bidrar med synpunkter
  8. Remissgruppen: Tar in synpunkter
  9. Styrelsen: Överlämning av remissvar till berörd myndighet