Frågor och svar om Tor i Sverige

Är det svårt att driva ett Tor-relä?

Det är inte svårt men man måste veta vad man gör.

En sak är det tekniska, att veta hur man laddar ner och installerar ett program till sin dator. Få igång programmet med lämplig konfiguration och se till att det hålls uppdaterat.

En annan sak är att man vid viss typ av reläande lånar ut sin IP-adress till Tor-användare runt om i världen.

Vad kostar det?

Det behövs en dator med Internet att köra Tor på. Ofta finns det bandbredd och resurser över på någon befintlig dator eller virtuell server. För snabba Tor-relän är bandbredd den största kostnaden men du väljer själv hur mycket du vill att Tor ska få använda.

Att installera och hålla ett Tor-relä uppdaterat kräver naturligtvis en viss insats.

Vad kan man förvänta sig om man driver ett Tor-relä i Sverige?

Du kan köra ett relä i tre lägen — brygga, mellanrelä eller exitrelä. Av dessa är det endast det sistnämnda, exit, som brukar påverka operatören av relät på något sätt.

Brygga

Bryggor medför ytterst sällan några problem. Din IP-adress kan möjligtvis komma att blockeras i Kinas brandvägg för att hindra deras invånare att använda bryggan. Betydligt vanligare är att man blockerar en kombination av IP-adress och port.

Mellanrelä

Din IP-adress kan komma att blockeras eller behandlas annorlunda av tjänster på Internet som felaktigt tror att du kör ett exitrelä. Detta är inte särskilt vanligt men det förekommer.

Inga abuse-ärenden uppstår eftersom din IP-adress inte används som sista hopp i Tor-anslutningar. Ett abuse-ärende skapas vanligtvis när någon form av missbruk rapporteras till e-postadressen abuse@domännamn hos din Internetleverantör. Vad som sedan sker beror på din leverantörs rutiner.

Exit

Din IP-adress kommer att hamna på svartlistor som använda för att blockera eller begränsa tillgängligheten till tjänster på Internet.

Det kan komma klagomål till abuse-adressen för din IP-adress. Om den adressen går till din Internetleverantör kan de komma att ha synpunkter på hur du verkar använda Internet. Du lånar i praktiken ut din IP-adress till Tor-användare på hela Internet.

I sällsynta fall händer det att Tor-exits beslagtas av myndigheter i samband med brottsutredningar.

Vad är DFRI:s erfarenheter av att driva Tor-exits?

Vi har under perioden oktober 2011 till och med juli 2012 skickat 290 TB trafik och det har skapat ett antal olika typer av rapporter om missbruk till oss. * Blogspam * SQL-injection angrepp * DOS/DDOS * … (fyll på)

Alla som fått ett svar som förklarar att trafiken från IP-adresserna de sett är från Tor-exits och vad Tor är verkar ha nöjt sig med det och inte återkommit med fler frågor.

Automatiska utskick har vi inte besvarat.

Vår erfarenhet är att så kallade DMCA-notiser som gör det svårt att driva Tor-exits hos många leverantörer i USA inte skickas ut för svenska IP-adresser.

Är det svårt att driva ett Tor-relä?

Det är inte svårt men man måste veta vad man gör.

En sak är det tekniska, att veta hur man laddar ner och installerar ett program till sin dator. Få igång programmet med lämplig konfiguration och se till att det hålls uppdaterat.

En annan sak är att man vid viss typ av reläande lånar ut sin IP-adress till Tor-användare runt om i världen.

Vad kostar det?

Det behövs en dator med Internet att köra Tor på. Ofta finns det bandbredd och resurser över på någon befintlig dator eller virtuell server. För snabba Tor-relän är bandbredd den största kostnaden men du väljer själv hur mycket du vill att Tor ska få använda.

Att installera och hålla ett Tor-relä uppdaterat kräver naturligtvis en viss insats.

Vad kan man förvänta sig om man driver ett Tor-relä i Sverige?

Du kan köra ett relä i tre lägen — brygga, mellanrelä eller exitrelä. Av dessa är det endast det sistnämnda, exit, som brukar påverka operatören av relät på något sätt.

Bryggor medför ytterst sällan några problem. Din IP-adress kan möjligtvis komma att blockeras i Kinas brandvägg för att hindra deras invånare att använda bryggan. Betydligt vanligare är att man blockerar en kombination av IP-adress och port.

Om du kör ett Mellanrelä kan din IP-adress kan komma att blockeras eller behandlas annorlunda av tjänster på Internet som felaktigt tror att du kör ett exitrelä. Detta är inte särskilt vanligt men det förekommer.

Inga abuse-ärenden uppstår eftersom din IP-adress inte används som sista hopp i Tor-anslutningar. Ett abuse-ärende skapas vanligtvis när någon form av missbruk rapporteras till e-postadressen abuse@domännamn hos din Internetleverantör. Vad som sedan sker beror på din leverantörs rutiner.

Om du kör en Exit kommer din IP-adress att hamna på svartlistor som använda för att blockera eller begränsa tillgängligheten till tjänster på Internet.

Det kan komma klagomål till abuse-adressen för din IP-adress. Om den adressen går till din Internetleverantör kan de komma att ha synpunkter på hur du verkar använda Internet. Du lånar i praktiken ut din IP-adress till Tor-användare på hela Internet.

I sällsynta fall händer det att Tor-exits beslagtas av myndigheter i samband med brottsutredningar.

Vad är DFRI:s erfarenheter av att driva Tor-exits?

Vi har fått in olika typer av rapporter om missbruk till oss.

Alla som fått ett svar som förklarar att trafiken från IP-adresserna de sett är från Tor-exits och vad Tor är verkar ha nöjt sig med det och inte återkommit med fler frågor.

Automatiska utskick har vi inte besvarat.

Vår erfarenhet är att så kallade DMCA-notiser som gör det svårt att driva Tor-exits hos många leverantörer i USA inte skickas ut för svenska IP-adresser.