ReclaimYourFace.eu

– Återta ditt ansikte och biometriska data

Reclaim Your Face logotyp

Framtiden måste vara vår att forma.

Ansiktsigenkänning kan och kommer att användas mot var och en av oss av regeringar och företag – baserat på vilka vi är och hur vi ser ut.

Återta vårt offentliga rum. Förbjud biometrisk massövervakning!

Tiotusentals har redan skrivit på. Hjälp oss komma till 1 miljon!
EU har makten att få slut på dessa missbruk.

Skriv under kampanjen här,
gå med i DFRI och engagera dig!

Vad är det?

Biometrisk data är bitar av data som är unika för våra kroppar och beteenden, som avslöjar känslig information om vilka vi är. Till exempel kan våra ansikten användas för ansiktsigenkänning för att göra en förutsägelse eller bedömning om oss – och det kan även våra ögon, ådror, röster, hur vi går eller skriver på ett tangentbord och mycket mer.

Regeringar, polisstyrkor och företag använder inspelningsenheter (som CCTV-kameror) och mjukvara för ansiktsigenkänning för att samla in vår biometriska data. Detta innebär att de kan spåra oss från en plats till en annan genom att använda våra unika egenskaper för att permanent identifiera var och en av oss. Denna samlade fångst av varje persons biometriska data i offentliga utrymmen som gator, parker, tågstationer, butiker eller idrottsplatser bara för att försöka leva våra liv är biometrisk massövervakning. Den behandlar oss alla som vandrande streckkoder.

Ska en arbetsgivare använda dina ansiktsuttryck för att avgöra om du är lämplig för ett jobb?

Vi vill bli bemötta ​​av vår arbetsgivare utifrån vårt arbete, inte vårt ansikte eller kropp.

Ska polisen sätta upp dig på en lista över misstänkta personer baserat på hur du går?

Vi vill att polisen ska behandla oss med anständighet och respekt, inte som brottsmisstänkta.

Ska en butik bara visa dig produkter baserat på deras antagande om ditt kön eller etnicitet?

Vi vill ha valmöjligheter över vad vi köper, inte bli manipulerade eller diskriminerade av stora företag.

Ska ett sjukhus vägra låta dig besöka en släkting för att du gick på en protest när du var yngre?

Vi vill kunna tala fritt och dokumentera orättvisor, inte självcensurera eftersom vi ständigt bevakas.

Ska ett universitet neka dig en plats på din favoritkurs på grund av människorna du träffar?

Vi vill fritt välja utbildning, oavsett var vi kommer ifrån eller vilka våra vänner är.

Ska din bilförsäkring höja din premie på grund av hur du klär dig?

Vi vill ha kontroll över vår data, inte bli utnyttjad av företag som missbrukar våra identiteter för att tjäna pengar.

Framtiden måste vara vår att forma. Våra liv måste vara våra att bestämma.

Sekretess är makt

I dagens värld av att alltid vara ”på” är makten att bestämma när vi gör och när vi inte delar vår känsliga information avgörande. Vår integritet är en förutsättning för att kunna njuta av våra friheter i offentliga utrymmen och i det offentliga livet: det är det som ger oss möjligheten att gå samman, höja våra röster och leva som vi vill.

Övervakning är pengar

Polisstyrkor försöker slå hörn. Politiker som manipulerar våra röster för att driva auktoritära agendor. Företag som tjänar enorma summor pengar på att titta på oss (ofta känd som ”övervakningskapitalism”). De arbetar tillsammans för att följa oss när vi rör oss i våra städer.

Vi har redan sett det.

Återta vår framtid

Val och möjligheter om vår framtid kommer att tas ifrån oss helt enkelt för att vi är som vi är. Vi måste slå tillbaka mot de mäktiga regeringarna och företagen och se till att tekniken verkligen fungerar för oss alla; inte för girighet och kontroll över de få mäktiga.

När du väl är bevakad och kategoriserad så här kan din framtid avgöras åt dig

Ett förbud mot biometrisk massövervakning är den enda lösningen för en framtid där våra val görs av oss, inte av algoritmer.

ÅTERTA EN VÄRLD I VILKEN DU ÄR DEN ENDA SOM BESTÄMMER VILKEN VÄG DU TAR

Skriv under kampanjen här!

Översatt från: https://reclaimyourface.eu/