Projektguide och kriterier

DFRI Projektkriterier – Att driva projekt inom DFRI.

OBS: Denna guide och kriterier är under utveckling. Återkoppling välkomnas som kommentar på sidan eller via e-post.

Det här är en guide med lista av steg som kan vara bra att klargöra innan du försöker starta ett projekt inom DFRI. Punkter märkta med (*) är obligatoriska men kan ses över vid behov.

5 steg: Starta ett projekt inom DFRI

Steg 0: Kom på en projektidé eller använd ett projekt som du redan startat och driver. Vet du inte vad du vill driva för projekt men vill göra något är du välkommen att fråga och diskutera idéer.

Steg 1: Ta del av våra Råd och Rekommendationer. Det är riktlinjer från föreningen som guidar dig att utveckla ditt projekt så att det snabbare och enklare kan bli ett projekt inom DFRI. Detta hjälper även dig som vill ansluta med ett existerande projekt som kan skapa intressanta synergier och samarbete.

Steg 2: Presentera din idé för DFRI

Skicka en presentation om ditt projekt på listan@lists.dfri.se. Se till att prenumerera på listan för att ta del av fler svar och andra e-posttrådar. Observera – listan är offentlig och finns öppet på nätet! Ju fler aspekter du funderat genom och försöker svara på desto lättare att medskapa med fler. Ett förslag är att ge svar på ”BSMART”-aspekterna:
Budget (Resurser i form av t.ex. volontärer, tid, pengar, andra tillgångar, redan inarbetade eller möjliga relationer och nätverk med potentiella partners)
Syfte (Vad är syftet med projektet?)
Mål (Vilka är målen?)
Agenda (Hur kan projektet kunna komma att nå målen?)
Regler (Förslag på hur projektet kan arbeta rent organisatoriskt och verktygsmässigt, i enligt med DFRI:s värderingar)
Roller (Vilka roller behövs? Vilka intresserade kan lämpa sig för vad? Vad kan partners utgöra för roll?)
Tid (Under vilken tidsperiod kan projektet komma att pågå? Hur mycket tid kan projektet komma att ta per roll per vecka eller månad?)

Är projektet av mer känslig natur? Skicka en presentation till styrelsen@dfri.se.

Om du är precis i början av att utveckla ditt projekt kan du fråga på listan om fler medlemmar är intresserade av att vara med och utveckla projektet.

Steg 3: Få återkoppling på din idé. Kanske får du ryggdunkar och pepp, men också svåra frågor som kan hjälpa dig ta ditt projekt till nästa nivå. Du kanske får med personer som vill vara med! Om återkopplingen får positiv respons kan projektidén även kommuniceras i DFRI:s kanaler.

Steg 4: Utveckla ditt projekt och försök ta in råd och rekommendationer i din projektutveckling och från svaren du fått.

Steg 5: Presentera din vidareutvecklade projektidé på e-post och i ett möte med styrelsen. Få godkännande av styrelsen i DFRI och sätt igång projekt för digitala fri- och rättigheter!

Om projektet behöver stängas ned

Ifall ditt projekt behöver stängas ned så kan det bero på olika saker, t.ex. att:

 • DFRI inte har möjlighet att stötta projektet
 • Du inte har möjlighet eller kapacitet att driva projektet.
 • Projektet går emot föreningens värderingar
 • Projektet missköts och skadar personer eller föreningens anseende
 • Ett beslut om nedläggning av projekt fattas av styrelsen

Råd och rekommendationer

Former och funktioner

Det finns flera former och typer av projekt. Fundera över vilken form som ditt projekt kan ta – men börja alltid litet. Har du projektidéer med större högre syften eller storslagna långsiktiga visioner som innebär teknisk utveckling eller politiska lösningar kan det ofta löna sig att börja litet även med det. Den första kontakten med DFRI är ett frö till ett projekt och ett första bra test! Ett generellt tips är att återanvända, anpassa och återvinna både kommunikativt och programmatiskt material till ditt projekt.

Kommunikativt

 • Utbildningsmaterial
  • Instruktioner, guider, juridiska processer.
 • Kampanj
  • T.ex. utbildande eller opinionsbildande kampanj (debattartiklar, bloggar, PR, sociala medier).
 • Rapport
  • T.ex. rapport, essä, översättning (av mjukvara, guide, bok eller annat)

Fysiskt

 • Evenemang
  • T.ex. webbinarium, onlinediskussion, workshop, demonstration, seminarium, lightning talks.
 • Teknisk lösning

Tekniskt

 • Programutveckling
  • T.ex. webbsida, webbplattform, datorprogram, mobilapplikation.
 • Rådgivande till annan part (se även Kommunikativt – Utbildande)
  • T.ex. myndighet, företag, privatpersoner

Syfte, Värderingar och Involvering

 • Projektet ska verka i DFRI:s syfte och föreningens ändamål och bidra till de värderingar och mål föreningen strävar efter och verkar för.
 • Se till att du även följer Contributor Covenant (Code of Conduct) för att ha trevlig och konstruktiv stämning i projektet: https://www.contributor-covenant.org/
 • Det kommer hjälpa dig och projektet att ha:
  • En plan för hur projektet gagnar DFRI, medlemmar och flera andra samhällsaktörer inom civil, offentlig och privat sektor. Det hjälper också att veta hur projektet ökar graden av privatliv, eller förståelsen kring datainsamling, privatliv och integritet samt hur detta ska kommuniceras externt (t.ex. en kampanj för ökad rätt till privatliv i chattar).
  • Tydlig struktur för hur fler kan ta del av projektet t.ex. interna och externa kontaktytor, projekthantering och kodförråd (t.ex. git), webbsida/webbsidor.
   • kommunikativt för information och transparens som kan bli PR.
   • participatoriskt för de som också vill bidra till förbättringar.

Team

 • Projekt börjar alltid med initiativ av en person och därför är det vanligt du startar ett projekt själv. DFRI vet dock av erfarenheter att det finns fördelar med att det är minst 2 personer i projektet, helst fler i en projektgrupp. Detta är för att minska på den så kallade ”bussfaktorn” och personberoendet. Det här är viktigt exempelvis om någon skulle drabbas av sjukdom och bli otillgänglig i projektet och inte kan utföra sina åtaganden när projektet beror på den. Börja följa ”5 steg: Starta ett projekt inom DFRI” för att bli fler!
 • Ska projektet sköta och drifta t.ex. server eller underhålla mjukvara så ska båda personerna vara tekniskt kunniga att kunna sköta detta.
 • (Helst ha genomgått en ”preject” (pre-project, se t.ex. ”Blueprint of We”) och mejslat ut en sammansvetsad grupp och stabil grund i projektteam innan eller i början av projektet när det påbörjas. Resurser finns att tillgå både för att ta itu med filosofiska, teoretiska och praktiska frågor innan projektstart och på så sätt hjälpa till att undvika större utmaningar i projektet vid senare tillfälle. Ett möjligt utfall är ett s.k. samarbetskontrakt.)
 • En definition av projektmål (finns i preject-resurser) och definition av när projektet är ”klart”.
 • Gärna vara ett projekt i ett större sammanhang som del av ett samarbete med systerverksamheter genom EDRI/EFF/FSFE eller del av existerande free software- (fri mjukvara) eller open source-projekt (öppen källkod).

Integritet / Dataskydd

 • Fri och öppen källkod på klient- och nätverkssida så långt det är möjligt för att öka förtroende, säkerhet och trygghet för användare.
 • System Transparency för att garantera koden som körs och öka förtroende för användaren.
 • Reproducible builds för att garantera koden som körs och öka förtroende för användaren.
 • Ingen eller så lite datainsamling som möjligt:
  • Om datainsamling sker – tydliggör vilka data som samlas in och ha gärna en plan hur den kan minskas steg för steg eller anonymiseras långsiktigt.
 • GDPR-kompatibelt – Funktionalitet för användaren att kontrollera, exportera och radera data om sig själv utan att det blir merarbete för den ideella föreningen att göra det åt användaren. Projektet kan ex.vis. följa MyData-modellen för att låta användaren bestämma.
 • Om data hanteras på annan plats utanför DFRI:s infrastruktur bör du granskat och ha tillit till leverantören. Även DFRI ska kunna göra en bedömning. Föredömligt om DFRI har en relation med leverantören. Detta kan vara i fall som att DFRI inte har nog med teknisk infrastruktur att hantera projektet. Leverantören ska sympatisera med idén om ökad integritet och privatliv för användaren.(*)

Licens och Upphovsrätt

Finansiering

Olika stöd du eventuellt kan få av DFRI som förening och projektplattform

 • Möjlighet att annonsera projekt på föreningens e-postlistor.
 • Kontakter inom föreningens verksamhetsområden som ökar chanser till samarbete och utveckling.
 • Ett bra rykte inom privatlivs- och integritetsområdet – trovärdighet.
 • Föreningen kan delfinansiera vissa kostnader av ditt projekt beroende på hur intressant projektet kan vara för föreningens intressen. Beslut tas av styrelsen.
 • Tips, råd och feedback med eventuella ansökningar till finansiärer.
 • Bollplank och rådgivning kring aspekter teknik, integritet och dataskydd.
 • Plats på dfri.se för extern kommunikation kring projektet (form beroende på projekt) t.ex. för att hitta intresserade projektmedlemmar.
 • Tillgång till att posta på sociala medier och blogg/pressrum.
 • Observera att DFRI är en ideell förening med begränsade resurser i form av tid och pengar.