My Data Done Right

Återta kontrollen över dina personliga data hos organisationer med MyDataDoneRight.eu som du hittar här. Med projektet får du hjälp att ta kontrollen över dina data som omfattas av GDPR (Dataskyddsdirektivet) sedan 25 maj 2018.

framsida för mydatadoneright.eu
Skärmdump från MyDataDoneRight.eu på svenska

Med MyDataDoneRight.eu kan du:

Hämta personuppgifter

Ta reda på vilka personuppgifter som finns om dig, för vilka syften de används och med vem de delas.

Radera personuppgifter

Få dina personuppgifter raderade om det finns sakliga skäl för det.

Korrigera personuppgifter

Korrigera felaktiga personuppgifter som finns om dig.

Flytta personuppgifter

Ta dina personuppgifter med dig och byt till en annan tjänst.

Lägga till fler organisationer på plattformen

Användare kan underlätta för varandra genom att lägga till nya organisationer direkt via instruktioner på plattformen. Den som är först med att vilja kontakta en organisation som ännu inte är upplagd på plattformen får lägga till kontaktuppgifter och förslag om ny organisation. Det finns även möjlighet att ladda in många organisationer samtidigt. Kontakta DFRI om denna möjlighet.

Hjälp till och bidra

Vill du hjälpa med DFRI:s del i det svenska projektet? Vill du exempelvis:

Kontakta oss

Kontakta oss så hjälper vi dig hitta fler sätt att hjälpa till. Välkommen!

Mer om projektet

Mer om projektet finns att läsa på https://www.mydatadoneright.eu/about.

Nyheter

Går att läsa via DFRIs blogg och finns som nyhetsflöde (RSS).

Vanliga frågor

Det finns svar till vanliga frågor att läsa på https://www.mydatadoneright.eu/faq.

Kontakta internationella projektet

Koalitionen bakom finns att kontakta på https://www.mydatadoneright.eu/contact.

Integritetspolicy

Integritetspolicy och mer om anonymisering för plattformen finns på https://www.mydatadoneright.eu/privacy.

Introduktionsbild till MDDR