Kontakt med tor-operatörer

Hej!

Du får det här brevet för att du har angivit din e-postadress som kontaktinfo (ContactInfo) i konfigurationen för ditt Tor-relä, vars IP-adress vi tror är svensk.

(You receive this email because you’ve put your email adress as ContactInfo in your Tor relay and you’re running this relay on an IP address which we think is Swedish.)

DFRI är en ideell förening som startade sin verksamhet för ca ett år sedan. Vi verkar bl.a. för ett säkrare och mindre övervakat internet, något som vi tror att du är intresserad av eftersom du kör ett Tor-relä.

Vi driver själva Tor-trafik, f.n. ca 100 Mbps exit-trafik, och söker nu kontakt med fler svenska Tor-operatörer för att lära oss mer om vad ni har för erfarenheter av Tor i Sverige. Ett av våra mål är att beskriva hur det är att driva Tor och vilka eventuella problem det kan medföra.

Vår hemsida på https://www.dfri.se/ listar lite olika sätt att komma i kontakt med oss. Det öppnaste och kanske mest givande vore att se fler Tor-operatörer posta på vår öppna mejlinglista

listan@lists.dfri.se

För en mer privat kontakt kan man posta till

dfri@dfri.se

som är en sluten lista bestående av DFRI:s styrelse och ytterligare några aktiva personer i vår närhet.

De flesta i styrelsen kan dessutom nås med PGP-krypterad e-post om det känns mer bekvämt.

Hoppas att du hör av dig och berättar varför och hur du driver Tor-trafik, eller kanske redovisar eventuella abuse-erfarenheter eller tekniska problem du haft och hur du löst dom. Eller något helt annat.

Med vänliga hälsningar, Linus Nordberg, ordförande DFRI

DFRI söker kontakt med Tor-operatörer

Hej!

Du får det här brevet för att du har angivit din e-postadress som kontaktinfo (ContactInfo) i konfigurationen för ditt Tor-relä, vars IP-adress vi tror är svensk.

(You receive this email because you’ve put your email adress as ContactInfo in your Tor relay and you’re running this relay on an IP address which we think is Swedish.)

DFRI är en ideell förening som startade sin verksamhet för ca ett år sedan. Vi verkar bl.a. för ett säkrare och mindre övervakat internet, något som vi tror att du är intresserad av eftersom du kör ett Tor-relä.

Vi driver själva Tor-trafik, f.n. ca 100 Mbps exit-trafik, och söker nu kontakt med fler svenska Tor-operatörer för att lära oss mer om vad ni har för erfarenheter av Tor i Sverige. Ett av våra mål är att beskriva hur det är att driva Tor och vilka eventuella problem det kan medföra.

Vår hemsida på https://www.dfri.se/ listar lite olika sätt att komma i kontakt med oss. Det öppnaste och kanske mest givande vore att se fler Tor-operatörer posta på vår öppna mejlinglista

listan@lists.dfri.se

För en mer privat kontakt kan man posta till

dfri@dfri.se

som är en sluten lista bestående av DFRI:s styrelse och ytterligare några aktiva personer i vår närhet.

De flesta i styrelsen kan dessutom nås med PGP-krypterad e-post om det känns mer bekvämt.

Hoppas att du hör av dig och berättar varför och hur du driver Tor-trafik, eller kanske redovisar eventuella abuse-erfarenheter eller tekniska problem du haft och hur du löst dom. Eller något helt annat.

Med vänliga hälsningar, Linus Nordberg, ordförande DFRI