[:sv]Styrelsemöte #4 2016[:]

[:sv]

Protokoll för DFRI:s styrelsemöte #4 2016

Tid: 2016-03-30 18:05
Plats: Ringvägen 100, Stockholm

Närvarande: Jesper, Johan, Linda, Linus (per telefon), Malin (per
telefon), Patrik, Peter
Mötordförande: Patrik
Sekreterare: Jesper

• Mötet har utannonserats på webbplatsen och i IRC-kanalen i god tid innan
mötet.

• Ekonomisk läge. Linus:
– 70 medlemmar
– Pengarna räcker 2 år i nuvarande spenderingstakt
– Deklarerationen skall lämnas in i tid i år

• Avrapportering NOC:en. Johan:
– Veckovisa arbetsmöten på tisdagar (2h/möte) – går bra för det mesta med det som behöver göras med befintliga tjänster.
– DFRI:s infrastruktur utsätts ofta för DDOS-attacker, vilket innebär att viss trafik null-routas från DFRI-noderna i ca en halvtimme.
– Trafiken droppas av EN av våra leverantörer när detta händer.

• Avrapportering webbgruppen:
– Ingen representant närvarande. Ansvarig person har inte varit anträffbar på senare tid.

• Internetdagarna:
– Patrik ställde frågan om samarbete med ISOC-SE och SNUS enligt mail utskickat av Anne-Marie till listan@ skulle vara aktuellt för Internetdagarna — ett s.k. ”privacy-inriktat arrangemang”.
– Diskussion uppstod om vad som skulle kunna göras.
– Malin erbjöd sig att initiera kontakt med Anne-Marie, och se vad DFRI kan hitta på under detta evenemang.

• Ett kameralt trygghetsevengemang:
– Utskick till listan@ om detta evenemang, 13 april.
– Diskussion om hur DFRI kan engagera sig i detta uppstod.
– Peter var intresserad av att hitta någonting kring detta om han fick hjälp av någon/några andra medlemmar.

• EDRi:s årsmöte 2016. Peter:
– Joel bor i Berlin så han knöt kontakter i DFRI:s namn på EDRi:s årsmöte där, och intresset var stort för att samarbeta med DFRI rapporterade han.

• EDRi:s årsmötet 2017. Peter:
– Nästa årsmöte äger rum i Amsterdam
– Bits of Freedom anordnar, datum ej fastställt.

• Deltagande i en studie, ”MAPPED”. Linus:
– ”MAPPED” – forskningsprojekt om datainsamling – ansökan, deadline 2015-01-01.
– Intressant för DFRI:
1) Letter of support till forskarna. Linus skriver ett sådant och skickar till forskarna bakom projektet.
2) Fråga Mattias på www.fragastaten.se om de vill vara med i detta forskningsprojekt. Linus kontaktar honom.

• Öppen diskussion:
– Kryptoparty på någon onsdag (när det är fri entré) på tekniska museet ons 21 el. 28 sept sades vara preliminära datum enligt Linda
– Grävseminarier – krypteringsdelen var redan bemannad, men Malin tänkte närvara där i alla fall
– Samarbete med kvinnojourer, meddelade Malin, är fortfarande under utredning.
– Västerås – handlingar från Datainspektionen angående att Västerås samlar in data från telefoner som passerar en viss mätpunkt har begärts ut och fåtts, meddelade Peter. Dessa fanns dock inte till hands för kvällens möte.
– Diskussion om Raspberry Pi-reläerna och deras framtid – de är ouppdaterade i nuläget – Tor och Debian bör uppdateras så att det inte körs gamla versioner på relä-värdarnas internetanslutningar.
– Idé om att programmera färdiga Tor-boxar kanske med RPi2 och RPi3 togs upp. Linus och Johan uttryckte intresse för att kolla på de gamla scripten och uppdatera dessa. Detta skulle ta ca. 1 dag att genomföra.
– Medlemsdiskussion bör införas som sista punkt i framtiden (10-15 min i slutet av varje möte)

• Nästa styrelsemöte
– 3 maj, 18:00. Johan arrangerar.

• Nästa arbetsmöte
– Peter fixar en online-omröstning om nästa arbetsmöte

• Mötet avslutades

 

[:]