[:sv]Styrelsemöte #1 2016[:]

[:sv]

Styrelsemöte #1 2016

Tid: 2016-01-07 18:00

Plats: Stockholm

Närvarande ur styrelsen och antalet övriga närvarande

Linda, Linus, Alexander, Johan, Patrik, Emil + 3 medlemmar

Val av mötets ordförande

Linus

Val av mötets sekreterare

Alexander till en början, Patrik tog över

Ekonomiskt läge (Linus)

Ungefär 70, några tillkommer, några försvinner. Pengarna räcker i minst två år till.

Avrapportering från arbetsgrupper

  • NOC (Johan)
    Inte mycket som hänt. Lite problem i närtid med DNS och en site som hade problem.
  • Web (Alex W)
    Inget nytt. Jobb pågår med testsidan.
  • RPiTor
    Ett nytt relä utdelat, övriga puttrar på. Ett relä har varit inne på service, men inte åter kommit igång.Ingen ny hårdvara på gång ännu, vi vill ha programvaran stabil. Det finns ett par befintliga relän om någon är intresserad. Planering för nya reläer, skapa inköpslista och välja hårdvara.

Styrelsens förslag till stadgeändringar (Alex R)

Första frågan är hur styrelsen ska vara sammansatt, hur många, och ev suppleanter, men även vid hur många man ska vara för att styrelsen ska vara beslutsför. Enligt mötet ska ändringarna i §8 stycke ett, två och tre från Peter in i styrelsens förslag. Stycke tre i Peters ändras dock med en förenkling, ”mellan möten (per capsulam)”.

Peters förslag till ändring i §7 godtogs i sin helhet.

Ändringen i §11 skjuts upp till framtiden.

§10 och §15, Peters förslag godtas, men vi räknar upp veckorna med 1 för varje ändring för kallelse, inlämning och publicering.

Dagordningen §10 med två nya punkter godtas också.

Alexanders ändring nr 1 §6, om datum för verksamhetsåret skjuts upp till framtiden, innebär även ändring av räkenskapsår.

Alexanders ändring nr 2 §7, om medlemshantering. Mötet beslutar om att hantera detta i policy istället, och att vi istället kan lägga in en skrivning i stadgarna om denna policy. Framtida beslut.

Alexanders ändring nr 3 §13, om rösträtt. Byter ut mot ett helt nytt förslag där vi byter ut ordet närvarande till deltagande i andra meningen.

Alexander och Patrik sammanställer detta till ett komplett förslag till nya stadgar att besluta om på årsmötet.

Årsmötet (Patrik)

Årsmötet hålls 7:e februari 14:00. Kallelse måste skickas ut senast 23:e januari. Senaste datumet om motioner är den 17:e. Den 9:e bör vi skicka ut ordentlig information om styrelsemötet, viktigt att informera om att man ska skicka in motioner. Linus och Patrik kollar lokaler, färdigt senast den 20:e.

Styrelsen kollar upp aktiviteter innan, samt lunch.

Förhållandet till EDRi (Peter)

Peter var med på ett medlemsmöte i Bryssel. Diskussioner om spridning av medlemsinformation till andra medlemmar. De har också nu praktikanter på kansliet i Bryssel från medlemsföreningarna. Nyhetsbrevet EDRi-Gram har ca 6000 prenumeranter, så det blir bra spridning på det som skrivs där.

Budget 2016 (Linus)

Linus redogjorde för utfallet i år och planerad budget nästa år. Vi har pengar för att arrangera större saker eller genomföra större projekt om vi vill det. Men vi behöver resurser att genomföra också. Mer om detta på årsmötet.

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Nästa möte

Linda håller nästa möte, cirka en vecka innan årsmötet.[:]