Styrelsemöte #2 2017

Event Start Date:
2017-04-04
Event End Date:
2017-04-04
Event Venue:

Välkomna till öppet styrelsemöte med DFRI torsdag den 4 april klockan 18.00-19.30.
Skicka ett mejl till: dfri@dfri.se så vi vet att du kommer! Vi meddelar plats via mejl.

Dagordning för mötet (kan justeras ända fram till mötets öppnande):

 • Mötets öppnande
 • Val av mötesordförande och mötessekreterare
 • Ekonomisk läge. Medlemsantal. (Linus)
 • Rollfördelning inom styrelsen (Peter)
 • Integritet för alla – DFRI-mingel 2 maj (Malin)
 • Rapport från EDRi:s årsmöte (Peter)
 • Cryptoparty STHLM höst 2017 (Linda)
 • Trygghetskamerans dag (Peter)
 • Mejllistor och spam (Peter/Linus)
 • Remisser (Peter)
  • MSB:s incidenthantering
  • Kommunikationslösning för staten – Rakel 2
 • Flytt av AT4AM (Linus)
 • Nästa styrelsemöte
 • Öppen diskussion
 • Övriga frågor, i mån av tid

En kommentar till “Styrelsemöte #2 2017”