Verksamhetsberättelse 2012

Styrelsens för Föreningen för digitala fri- och rättigheter (DFRI)
redogörelse för verksamhetsåret 2012.

Styrelsen bestod under 2012 av
– Andreas Jonsson, ledamot (från 2012-03-16)
– Hanna Larsson, sekreterare
– Johan Nilsson, kassör
– Linus Nordberg, ordförande
– Patrik Wallström, ledamot
– Sofia Lord, ledamot

Styrelsen höll 10 protokollförda möten under året. Medlemsantalet gick
från 13 vid årets början till 40 vid årets slut.

Mängden Tor-trafik som förmedlades av föreningens exit-relän steg från
40 Mbps vid årets början till 250 Mbps vid årets slut. Antal sajter
med Tor-relän gick från en till två och antal sajter totalt från två
till tre. Vi anslöt oss under året till ytterligare en knutpunkt och
var vid årets slut anslutna till totalt två stycken.

Under 2012 gick föreningen med i European Digital Rights (EDRi).
Föreningen lämnade under året remissvar i frågan om datalagring.

Föreningen deltog under 2012 i följande konferenser och paneler:
Stockholm Internet Forum (UD, .SE), Power of Adhocracy II
(Sparvnästet, DFRI), EuroDIG, make all (Sparvnästet), Bloggers For
Democracy (Gröna gruppen, Europeiska parlamentet).

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.