DFRI behöver hjälp med både det ena och det andra. Vill du hjälpa till? Bli medlem och håll kontakten! Kom ihåg att vi är medlemsdrivna - det som är godkänt att genomföras genom DFRI kan vara väldigt brett - och du kan själv bli en aktiv del av internet i Sverige och världen!

Material på hemsida

Saker som behövs

  • Maskinvara - till exempel en modern gigabit switch som klarar en SFP.

Att göra

  • Ansöka om medlemskap i "Internetanvändare i Sverige"?

Tjänster

Lägg gärna till saker och notera vad du är intresserad av nedan. Fler personer vid varje punkt vore bra.